BİR VATAN MİRASI DAHA AKP ELİYLE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

BİR VATAN MİRASI DAHA AKP ELİYLE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR


Tank- Palet Fabrikasında yaşanan peşkeş senaryosunun bir benzeri Makine ve Kimya Endüstrisinde

( MKE) yaşanmaktadır.

İktidar, anonim şirket yalanı adı altında MKE’yi de tıpkı tank- palet fabrikası örneğinde olduğu gibi peşkeş çekme gayretine düşmüştür.

Cumhuriyet mirası fabrikalarımızı bugüne kadar 62 milyar dolar karşılığında yabancılara satan AKP iktidarı, şimdi de bir vatan mirasını da yok pahasına özelleştirmeye çalışmaktadır.

MKE nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kurumdur.

Kurum, Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsüdür.

2020 yılı itibarıyla MKE Kurumu, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi kuruluşları arasında 4. sırada bulunmaktadır.

Kurumun temelleri Fatih Sultan Mehmet’in 1400’lü yıllarda top dökümhanesinin kurdurmasıyla atılmıştır.

Yani iktidar, ecdadımız diye sürekli övünürken, ecdatlarından yadigâr kalan bir kurumu satmaya çalışmaktadır.

Peki, sürekli dilinden yerliliği ve milliliği düşürmeyen iktidar meclise getirdiği yasa tasarısı ile ne yapmayı amaçlamaktadır?

MKE’yi, MKE AŞ’ye dönüştürülüp sermayesi Hazine’ye aktarılıp personel rejimi kökten değiştirmeyi amaçlamaktadır. Yani, MKE özel statülü şirket haline gelecek.

Şirketin Kamu İhale Kanunu başta olmak üzere çok sayıda kanundan muaf tutulacak. Ve TBMM tarafından denetlenemeyecek. Yani bu satıştan sonra kurumun kimler tarafından nasıl peşkeş çekileceği asla ve asla öğrenilemeyecek.

Mevcut personel ve yöneticiler devlet memuru kapsamından çıkarılıp (İş Kanunu) 4-A statüsüne geçirilecek. Mevcut personele sözleşme önerilecek ve adeta sahip oldukları statü ve hakları tamamen ellerinden alınacak.

Kurum personelinin memuriyet hakkı elinden alınarak kuruma vatandaş dahi olmayan “yabancı personel takviyesi” yapılmasının önü açılacak. Böylece savunma ve güvenlikle ilgili ‘devlet sırrı’ niteliğindeki bilgiler tehlikeye yabancı personel eliyle tehlikeye atılma ihtimali doğacak.

Kısacası iktidar, hem milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hem de milli ekonomiye darbe vurarak toplumsal emeğimi ortadan kaldıracak.

İktidar bugüne kadar yüzlerce kurumu yok pahasına özelleştirerek adeta milli ekonomimizin altını tamamen boşaltmıştır.

SEKA’da, TELEKOM’ da, ŞEKER FABRİKALARIN ’da, TANK-PALET’te ne yaşandıysa bir benzeri şimdi de MKE’de yaşanmaktadır.

Cumhuriyetin mirası olan göz bebeği işletimlerimiz sözde yerli ve milli iktidar tarafından yabancılara yok pahasına satılmaktadır.

Satılan her bir kurum, bu ülkenin emeğinin satılması demektir.

Fabrika ’da alın terini döken emekçilerin geleceğinin satılması demektir.

Her şeyden önemlisi ülkemizin yarınlarının satılması demektir.

Birleşik-Kamu- İş Konfederasyonu olarak, ülkemizin geleceği olan kurumlarımızın özelleştirme adı altında satılmasına,

Milli ekonomimizin iktidar eliyle talan edilmesine hayır diyoruz.

Bugün MKE’nin özelleştirilmesine karşı çıkmak ve bunun için mücadele etmek, aynı zamanda Vatan için, Cumhuriyet için, Emek için mücadele etmektir.

Vatan, Emek ve Cumhuriyet mücadelesinde tüm emekçilere düşen görev ise bir arada olmak ve bu yağma ve talan düzenine karşı birlikte mücadele etmektir.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU