BİRLEŞİK KAMU-İŞ VE TÜM YEREL SEN YEREL YÖNETİMLERDE KAMUCU TAVIR SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ VE TÜM YEREL SEN YEREL YÖNETİMLERDE KAMUCU TAVIR SEMPOZYUMU   SONUÇ BİLDİRGESİ

Kamucu, Halkçı ve Emekten Yana Yerel Yönetimi Savunuyoruz

                TBB Litai Otel’de düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Kamucu Tavır Sempozyumu”na Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Genel Sekreteri Mücahit Dede, Genel Mali Sekreteri Ali Taştan,  Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, Genel Eğitim Basın-Yayın Sekreteri Levent Akca, Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Mehmet Yeşildağ, Genel Dış İlişkiler ve Ar-Ge Sekreteri Doğan Altun hazır bulundular.  Ayrıca  Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş,Tapu Çevre Yol-İş Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp bağlı sendikaların MYK üyeleri, Şube Başkanları ve MYK üyeleri ve Demokratik Kitle Örgütlerinin Temsilcileri de yer aldılar. Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Can Hamamcı, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Prof. Dr. Gamze Yücesan-Özdemir, Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen, Doç. Dr. Süheyla Suzan Alıca, Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu Özuğurlu ve Dr. Ozan Zengin’in konuşmacı olarak yer aldığı sempozyuma CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, çok sayıda CHP milletvekili ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Hasan Yağız ve çok sayıda belediye başkan adayı da katıldılar. 

                 “Yerel Yönetimlerde Kamucu Tavır Sempozyumu” Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

             Birleşik Kamu-İş ve Tüm Yerel-Sen tarafından düzenlenen Yerel Yönetimlerde Kamucu Tavır Sempozyumu, nasıl bir yerel yönetim tartışmasına katkıda bulunmak için, 19 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da, akademisyenlerin, siyasetçilerin ve kamu çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti.

            Sempozyumda akademisyenler, siyasetçiler ve kamu çalışanlarından oluşan katılımcılar, yerel yönetimlerin sorunlarını ve çözüm yollarını ifade etmişlerdir. Sempozyumda yerel yönetimlerde aşağıdaki ilkeler konusunda ortaklaşılmıştır:

·    Halkçı yerel yönetimler, yerelde toplum yararı düşüncesiyle hareket eder. Kentte herkesin belediye hizmetlerinden yararlanmasını ve her düzeyde dayanışmayı hedefler. Toplumsal yaşamı zor şartlarda  olan halk kesimlerinin mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemeleri yapar. Ulaşım, temiz su, alt yapı, ısınma, çöp vb. hizmetlerin halka doğrudan, sürekli, nitelikli  olarak ulaştırılmasını amaçlar.

·    Kamucu yerel yönetimler, yerelde kamu yararına planlama ve kalkınmayı, üretici belediyeciliği ve demokratik yönetimi hedefler. Planlama ve kalkınma doğrultusunda üretimi ve kooperatifçiliği destekler. Planlama-karar alma-uygulama aşamasında yurttaşların, demokratik kitle örgütlerinin, belediye çalışanlarının katılımı esastır.

·    Emekten yana yerel yönetimler, yerel kamu hizmetlerinde ve tüm kentte istihdam koşullarının iyileştirilmesini, nitelikli hizmet ve nitelikli çalışma koşullarını hedefler. Hem  yerel yönetimlerde çalışanların haklarını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini hem de kentlerdeki emekçilerin haklarını savunur.

            Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve Tüm Yerel-Sen olarak neoliberalizmin ve kapitalizmin yarattığı çok boyutlu tahribata karşı kamucu, halkçı ve emekten yana yerel yönetim anlayışını savunuyoruz. Bu anlayışın, memleketteki mücadele birikimini sahipleniyoruz. Ve bu anlayışı memleketin her yerinde yeniden canlandırmayı hedefliyoruz.