Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İl Temsilciler Kurulu ve İl Başkanlığı Yönetmeliği

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İl Temsilciler Kurulu ve İl Başkanlığı Yönetmeliği

Yazı Dosyaları:
https://www.birlesikkamuis.org.tr/uploads/BiRLEsiK-KAMU-is-KONFEDERASYONU-iL-TEMSiLCiLigi-12-5ffda9fc2ee23.pdf