Birleşik Kamu-iş Logo Yazılı Kullanım (Corel)

Birleşik Kamu-iş Logo Yazılı Kullanım (Corel)
uploads/20150226_393_kamu-is-logo-gosterim.rar