Biz Kazandık! AKP’ye Danıştay’dan Tokat Gibi Karar!

Biz Kazandık! AKP’ye Danıştay’dan Tokat Gibi Karar!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Yaygın Eğitim Kurumları’nda “Atatürk Köşesi” bulundurma zorunluluğunun içeriğini boşaltarak işlevsiz kılan düzenlemesi ile ilgili olarak Konfederasyonumuz üye sendikalarından Eğitim-İş’in açtığı davada nihai karar çıktı. Danıştay, Eğitim-İş’in açtığı davayı haklı bularak düzenlemeyi iptal etti.

Eğitim-İş’in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı, 8 Mart 2008 tarihli Resmî Gazete’de yeni ‘Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ ile özel okullarda ‘Atatürk Köşesi’ bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmış, düzenleme aleyhine açtığımız davayı kazanmıştık. Karar sonrasında Bakanlık bu defa 21.05.2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘Türk Bayrağı ve Atatürk Köşesi’ başlıklı 14. maddesi kapsamında yaygın eğitim kurumlarında bulunan Atatürk Köşelerinin gerekliğine ilişkin düzenlemeyi işlevsiz kıldı, içini boşalttı. Bunun üzerine bu düzenlemenin de yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açtık.

Davada, Danıştay 8. Dairesi ilk aşamada düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebimizi kabul etti. Bakanlık kararın kaldırılması için İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvurmuşsa da bu talebi olumsuz sonuçlandı.

Danıştay 8. Dairesi kısa süre önce davayı esastan gündemine alarak nihai kararını verdi. Danıştay, ‘Anayasa’nın başlangıç kısmında ve 1739 sayılı kanunda belirlenen amaçlar doğrultusunda, milli eğitim sisteminin temel amacının Türk Devletini ve Milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, Türk Milletinin bütün fertlerinin, Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi olduğunu ifade etmiş ve devamla Anayasa ve 1739 sayılı kanunda bu amacın gerçekleştirilmesi için yaygın eğitim faaliyetinin Atatürk ile ve inkılapları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde yerine getirilmesi ekseninde yaygın eğitim kurumlarında yer alacak Atatürk Köşesi’nin bu amaç ve bütünlük taşıyacak nitelik ve içerikte olması gerektiği’ kabulüyle Eğitim İş’in talebini haklı bulmuş ve düzenlemeyi talebe uygun olarak esastan  iptal etmiştir.”

Eğitim-İş sendikamızın bu başarısını kutluyor, AKP iktidarının tüm hukuksuzluklarına karşı tavizsiz duruşumuzu ve mücadelemizi tüm sendika birimlerimizle kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz.