EKONOMİK KRİZ, TÜRKİYE’DE AİLELERİ PARÇALAMAKTA VE BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEMEKTEDİR !

EKONOMİK KRİZ, TÜRKİYE’DE AİLELERİ PARÇALAMAKTA VE BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEMEKTEDİR !


Ülkemizde ekonomik kriz aile birliğimizi zedelemektedir. Evlilikler, maalesef ekonomik sorunlar başta olmak üzere eşlerin farklı gerekçelerle boşanmalarını beraberinde getirmektedir. AKP iktidarıyla birlikte ekonomik yavaşlama, daha düşük gelir ve daha yüksek işsizlik sebebiyle Türkiye’nin en büyük sorunları haline ailelerin boşanmalarını getirmiştir.

AKP iktidarının, sebep olduğu ekonomik kriz ve toplumsal çürümenin ağırlığı aileleri parçalamaktadır. Ülkemizde kentlerde yaşayan aileler, özellikle kriz öncesinde çoğunlukla yaşamlarını devam ettirmek için aile ve dostlardan yardım alarak hayatlarını sürdürmekteydi.

AKP iktidarının ranta dayalı ekonomi politikası ile birlikte bu durum değişmiştir. Aile ve dostlardan elde edilen kaynakların daralmasıyla beraber çareyi kredi kartlarına sarılmakta bulmuştur.

Hayat pahalılığı yurttaşlarımızı bir yandan açlık-yoksullukla boğuşmasına  diğer yandan evliliğini ayakta tutmaya ve borçlarla boğuşmasına neden olmaktadır.  Bu ağır tabloyla baş edemeyen yurttaşlar ya adliyenin ya da bankaların yolunu tutmaya başladı.

Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6,56 olarak gerçekleşmiştir.  Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre (2018) yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424 olurken; boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında yüzde 8,0 artarak 155 bin 47 olmuştur. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,88 olarak gerçekleşmiştir.

AKP döneminde yurttaşlar hızla borçlanmakta ve çareyi kredi kartlarında aramaktadır. AKP iktidarı, yurttaşları borcunu ödeyebilmek için daha fazla borçlandırmaya teşvik etmiştir.

Vatandaşlar, aile birliğini ve yaşamlarını sağlamak için kredi kartlarına sarılmaktadır. Vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları ise 27 Aralık 2019 – 28 Şubat 2020 günleri arasında 33,4 milyar lira daha artarak 623,9 milyar lira olmuştur. Bu borcun 506,8 milyar lirası tüketici kredilerinden, 117,1 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanmaktadır. Bu dönemde tüketici kredileri 32,3 milyar lira, kredi kartı borçları ise 1,2 milyar lira artmıştır.

Vatandaşın vadesinde geri ödemesini yapamadıkları için bankaların takibe aldığı tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 371 milyon lira artarak 28 Şubat itibariyle 21,1 milyar lira olmuştur. Bankalara olan tüketici kredisi borçları geçen yıl Eylül ayından bu yana yeniden hızlı bir şekilde artan vatandaşların bankalara bu nedenle ödedikleri faiz de yükselişini sürdürmektedir.Vatandaşlar Ocakta bankalara 6,6 milyar lira faiz ödedi. Ödenen faiz geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında artmıştır. Vatandaşın AKP döneminde (Ocak 2003-Ocak 2020) bankalara ödediği toplam faiz 530,9 milyar liraya ulaşmıştır.

Üzülerek belirtiyoruz ki;

Aile birliğini sağlamak isteyen ve ailelerini ayakta tutmak isteyen yurttaşlar öncelikle borcunu ödeyebilmek için daha fazla borçlanmak zorunda kalmıştır.

Ekonomik kriz dönemlerinde yaşanan intiharlar ve intihar girişimlerinin temelinde ekonomik krizle birlikte artan işsizlik, milyonlarca ailenin yaşadığı geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, boşanmaların artması, borçların ve faturaların ödenememesi gibi pek çok neden ortada durmaktadır.

AKP iktidarının; her fırsatta aile kurmaya ve aile birliğini sürdürmeye dayalı söylemleri ve politikaları bu gerçekler karşısında gerçekçi değildir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; ekonomik krizin aileleri vurduğuna, boşanma ve evlilik şartlarını etkilediğine dikkat çekiyoruz, acilen ailelerin insanca yaşayacak ücret ve insanca çalışma koşullarının sağlanmasını istiyoruz.

 

         BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU