ELEŞTİRİ VE MİZAHLA İLGİSİ OLMAYAN KİRLİ PAYLAŞIMI KINIYORUZ

ELEŞTİRİ VE MİZAHLA İLGİSİ OLMAYAN KİRLİ PAYLAŞIMI KINIYORUZ

             Ülkemizde siyasal iktidardan ve siyasal iklimden cesaret alan bazı kesimler Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değeri olan laikliğe saldırmayı marifet saymaktadırlar.

Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına saldırmakta sınır tanımayan Misfak dergisine ve onun paylaşımını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Erhan Bulut’a yeter diyoruz. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete ve devrimlerine dil uzatmakla ve karalamakla bir yere varılamayacağını anlamaları gerekir.

Misfak dergisine ait olan sözde karikatürde "Demokrasi, Allah'a 'Biz senden daha iyi bir kanun yaparız' demenin Yunancası; Laiklik, Allah'a 'Sen bizim işimize karışma' demenin Fransızca'sıdır!" paylaşımını gerçekleştirerek “itibarlarına” itibarsızlık kattıklarını hatırlatıyoruz.

Söz konusu Misvak adlı dergi daha öncede “Halifeliği kaldırmışız… Birliklerini bozmuşuz. Alfabelerini değiştirip geçmiş ile bağlarını kopartmışız… Adamlar bunu bayram diye kutluyorlar” yazılı bir "karikatür" paylaşmıştı. Aynı dergi daha önce de Berkin Elvan'ı hedef almış ve El Nusra'yı övmüştü.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Misvak adlı 'mizah' dergisi ve Eğitim Bir Sen’e sempati duyan Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Erhan Bulut’un, Laikliği ve Cumhuriyeti hedef alan bir paylaşımda bulunmasını kınıyoruz.

Eleştiri ve mizahla ilgisi olmayan bu tür kirli paylaşımlar kabul edilemez; bu tür tahrik, kışkırtma ve provokasyonları kınıyoruz.

Bugün, Atatürk’e ve kurduğu Cumhuriyete yapılan saldırılar doruk noktasına ulaşmıştır. Alçakça saldırıların yanı sıra; laik, demokratik ve çağdaş anayasal düzenimizi ve devlet yapımızı değiştirmek ve hatta geriye götürmek için eğitimden, sosyal yaşama kadar birtakım çalışmalar yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk;  demokratik, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin ve ulusal bütünlüğümüzün güvencesini laiklik olarak açıklamıştır.

Devletin, demokrasinin, milletin, hukukun olmazsa olmaz şartı laikliğin korunması ve yaşatılmasıdır. Toplumsal yaşamın, devletin, milletin ve inanç özgürlüğünün güvencesi laik bir ülkeyle sağlanacaktır. Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.

Laik, demokratik, sosyal hukuk devletini kuran ve ülkemizi bilimsel ve çağdaşlık yolunda ilerleten kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve en büyük eseri laik Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.

Gerici anlayışa karşı laiklik bir mevzidir. Bu gerekçeyle cumhuriyetin ilke ve devrimleri yaşayacak ve yaşatılacaktır. 

Cumhuriyete, Mustafa Kemal Atatürk’e ve laikliğe karşı, düşmanca tutumları bilinen sözde mizah dergisini sınırlarına davet ediyoruz. 

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; sözde mizah dergisi tarafından paylaşıma sokulan karikatürün kaldırılmasını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşımı sosyal medyadan dolaşıma sokan kişinin derhal görevden alınmasını talep ediyoruz.

 BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU