EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİNİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİNİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ


Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü; tüm eğitim emekçilerinin, öğretmenler gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

24 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’e, Başöğretmen unvanı verilmiş ve ülkenin şartlarına uygun olarak bir eğitim seferberliği başlatılmış özellikle de kırsaldan kalkınma hedeflenerek ülke koşullarına uygun eğitim-öğretim ve öğretmen yetiştirme amaçlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren eğitim ve öğretime büyük önem verilmiş; çağdaş, bilimsel, laik ve ulusal eğitim için seferberlik başlatılmıştır.  Ülkenin saygın ve çağdaş bir ülke haline getirilmesinin en önemli görevi öğretmenlere verilmiştir. Eğitimin kalitesini ve gelecek kuşakları yetiştirme görevi öğretmenlerin asli unsuru olmuştur.

Bugün, Türkiye’de öğretmenlerin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, taleplerinin karşılandığını söylemek mümkün değildir. Özelde öğretmene genelde tüm kamu çalışanlarına karşı şiddet
artmaktadır.

Bugün; bilinçli bir şekilde, itibarsızlaştırılmaya çalışılan öğretmenlik mesleği, onurlu varlığını koruma kaygısı taşımaktadır. 

Öğretmenlik mesleğini yerine getirenleri; aynı işi yapmalarına rağmen ücretli, vekil, sözleşmeli, kadrolu, uzman, başöğretmen vb. adlar altında bölmekte, farklı ücret politikası ile eğitim emekçileri birbirine düşman hale getirilerek iş barışı bozulmak istenmektedir.

Öğretmenlerimizin içinde bulunduğu koşullar ne yazık ki çağdaş Türkiye'ye yakışmamaktadır.

AKP, 17 yıllık iktidarı süresince en büyük tahribatı eğitim alanında yapmıştır. Eğitim; kamusal ve laik niteliğinden aşındırılmış, gerici politikaların hedefi haline gelmiştir. Eğitim politikaları; tarikat ve cemaatler eliyle belirlenirken, Milli Eğitim Bakanlığı bu süreci izlemekle kalmamış aynı zamanda bu sürecin ana aktörü haline gelmiştir.

İktidar, dindar ve kindar nesil söylemlerini eğitim politikaları üzerinden hemen her gün hayata geçirmeye devam ettirmektedir. Dindar neslin yetişmesindeki asıl niyet Cumhuriyetin ilerici mirasına yönelik saldırılardır. Laik ve bilimsel eğitim; iktidarın, en büyük hedefidir. Gerici zihniyetin; yegâne amacı, kamusal ve ilerici eğitim mirasını,  ortadan kaldırmaktır.

Özellikle AKP iktidarı döneminde, eğitim sisteminin kalitesi bilinçli olarak düşürülmüş eğitim-öğretim kaosa sürüklenmiş ve öğretmenlik mesleği zedelenmiştir. Siyasal iktidarın eğitimi kendi ideolojisi kapsamında yeniden şekillendirmek istemesi ulusal eğitime zarar vermiştir.

Cumhuriyetimizin temeli olan, yurt, tarih, kültür ve dil birliği bugün yok edilmek istenmekte ve asıl amaçlarını da özgürlük, demokrasi, insan hakları adı altında gizlemektedirler. Unutulmamalıdır ki Atatürk’ün ulusal eğitim anlayışı terk edildiği müddetçe yurdumuzda yaşanan siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal sorunlar asla bitmeyecektir.

AKP iktidarı, eğitim öğretim birliğimizi tehdit eden gerici bir talep olan ana dilde eğitim taleplerine destek vermekte; ABD ve AB dayatmaları ile eğitim sistemimizi, ulusal kimliğinden arındırmaktadır. Eğitim ve bilim emekçilerini; etnik, dinsel ve dilsel temelde birbirinden ayrıştırmak isteyen iktidara ve emperyalist odaklara asla geçit vermeyeceğiz. 

Tüm olumsuzluklara rağmen öğretmenlerin özveri ile mesleklerini icra etmenin gayreti içinde olduğunu bilinmelidir.

Cumhuriyetten, ulus devletten, ulusal eğitimden ve Atatürk’ten yana taraf olan, Cumhuriyet eğitimine güç kazandıran eğitimcilerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Öğretmenler; cumhuriyetin değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini çocuklara ve topluma öğretmekten biran olsun vazgeçmeyecektir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren eğitim emekçilerimizin tüm sorunlarının çözülmesini hatırlatıyor; eğitim ve bilim emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz.

 BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU