Engelsiz Bir Dünya İstiyoruz

Engelsiz Bir Dünya İstiyoruz

Bugün 3 Aralık Dünya Engeliler Günü ve aynı zamanda engellik konusunda farkındalık yaratmak, var olan farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır.

3 Aralık, 1993 yılında Birleşmiş Milletler’in kararı ile “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edildi. Bu karar tüm dünyaya duyurularak ve BM’ye üye olan ülkelerden, 3 Aralık gününün “engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması” amacıyla “Dünya Engelliler Günü” olarak tanınması istendi.

Ülkemizde engellilik ve engellilere yönelik olumlu çalışmalar bulunmasına rağmen engelsiz yaşam için birçok sorun devam etmektedir.

Ülkemizde engellilerin en büyük sorunlarının başında yasal düzenlemeler gelmekte ve toplumsal yaşamın içerisine etkin katılım sağlanması bulunmaktadır. Bu sorunların ortadan kaldırılması devletin, siyasi iktidarın ve yerel yönetimlerin sorumluluğundadır.

Engelli yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması gerekmektedir. Onların toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlayacak gerekli yasal düzenlemeler, yaşama tutunmasını sağlayacaktır.

Engelliler, yaşamın birçok noktasında erişilebilirlik sorunu yaşamaktadır. Bu sorun sadece engelli bireylerin değil aynı zamanda kentleri tasarlayan ve inşa edenlerin ve yönetenlerin sorunlarıdır.

Bugün ülkemizde engelliler, en temel insan haklarından yararlanamamakta, plansız şehirleşmenin, ulaşımın, erişimin engellerine takılmakta, sosyal güvenceden, sağlık, bakım-rehabilitasyon, eğitim ve istihdam olanaklarından yoksun olarak yaşamak zorunda bırakılmaktadır.

Başta istihdam sorunu olmak üzere, engelli vatandaşlarımızın kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için toplumca duyarlı olunması gerekmektedir.  Tüm olumsuzluklara karşılık çalışma yaşamında, sporda, sanatta, sağlıkta, siyasette ve eğitimde var olmanın mücadelesini yürüten engellilere destek olmalıyız.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; fiziksel yetersizlikleri nedeniyle insanların toplumdan dışlanmalarına yol açan çağdışı anlayışların terk edilmesini ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engellilerin taleplerini dikkate alınmasını beklemekteyiz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU