GAZİLERİMİZİ UNUTMUYORUZ SONSUZ SAYGI DUYUYORUZ

GAZİLERİMİZİ UNUTMUYORUZ SONSUZ SAYGI DUYUYORUZ


Türk Ulusu’nun tarihteki en büyük mücadelelerinden biri Milli Mücadele döneminde yaşanmıştır.

Büyük Kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı Ulusal Kurtuluş mücadelesini tüm memleket topraklarına yaymayı amaçlamıştır. Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas illerinde örgütlediği mücadeleyi memleket topraklarının tamamına yaymayı düşünen Atatürk; kuruluşun ve kurtuluşun temellerini 23 Nisan 1920’te TBMM’de toplamıştır.  Anadolu’da dağınık bir şekilde mücadele veren dernek ve cemiyetleri, tam bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi için düzenli ordu etrafından birleştirmiştir.

Milli Mücadele döneminde emperyalist devletlerle yapılan savaşlarda ordusunun ve Türk Milletinin başında yer alan Atatürk, sürekli ülkemizin tam bağımsızlığını hedeflemiştir. Bu mücadele döneminde Türk Milleti, Atatürk etrafında kenetlendi. Bu uğurda hem bedenini hem de canını ortaya koydu. Türk Ulusu, memleket ve cumhuriyet için elini, ayağını ve gözünü kaybetti.

Türkiye Cumhuriyeti; Mustafa Kemal Atatürk’e, tam bağımsızlığa giden yolda ülkeye gösterdiği hizmetler nedeniyle Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra 19 Eylül 1921’de TBMM’de çıkardığı bir kanunla “Mareşal” rütbesi ile “Gazi” unvanı verdi.

Gazi Meclis’i bu kararla; kahramanlarına, gazilerine verdiği önemi göstermiştir. Üstün hizmet ve fedakârlıkları nedeniyle Türk Milletinin daima gönlünde ve kalbinde yer alacaklardır

Gazilerimiz; Türkiye Cumhuriyeti’nin, tam bağımsız, laik Cumhuriyet rejiminin onurlu sembolleridir. Şehitlerimizi ve gazilerimizi her zaman yüce duygularla anımsıyoruz.

Memleket için şehit olmayı göze alan gazilik onuruyla çıkan kahramanlarımızı ve gazilerimizi unutmadığımız gibi onları yetiştiren, emek veren ve gözyaşı döken annelerini de unutmuyoruz. Bu memleket uğruna canından ve evladından vazgeçen annelerin; Türkiye Cumhuriyeti’nin, her karış toprağından emeği bulunmaktadır.

Gazilerimizi yetiştiren annelere sonsuz sevgi ve saygı duyuyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanın veriliş yıldönümünde memleket için canlarını siper etmiş tüm gazilerimize minnet duyuyoruz ve şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyoruz.  

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU