GEZİ DİRENİŞİ’NİN 7’NCİ YILINI SELAMLIYORUZ

GEZİ DİRENİŞİ’NİN 7’NCİ YILINI SELAMLIYORUZ

Türkiye’de uzun bir direnişe dönüşen Gezi Parkı eylemlerinin 7’nci yıl dönümünü selamlıyoruz!

Ülkemizde Mayıs ayı sonunda başlayıp Haziran ayında da devam eden gezi eylemlerinde kaybettiğimiz gezi direnişçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Gezi Parkı’ndaki tarihi ağaçların kesilip yerine Topçu Kışlası adı verilen AVM projenin yapılacağının duyulması sonrası Gezi Direnişi başlamıştır.

Gezi Direnişçileri; 2013 yılının 27 Mayıs’ından sonra aylarca ülkenin meydanlarına çıktı.  Gezi ruhu; İstanbul’da Taksim Meydanı’nda, Ankara’da Kızılay Güvenpark’ta, İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda, buradan da ülkenin dört bir yanındaki şehirlerin parklarına ve meydanlarına yayıldı.

Ülkenin hemen her yerinde insanlar, parkın yıkılması ve ağaçların sökülmesine ve keyfi tutumlara  karşı tepkilerini göstermeye başladı. Siyasi iktidarın toplumun büyük bir kesimine karşı uyguladığı kutuplaştırıcı siyaset sonucunda Gezi ruhu ortaya çıktı. 

AKP iktidarının kentleri, doğayı ve çocuklarımızın geleceğini hedef alan kar hırsıyla yoğrulmuş politikaları halen sürmektedir.  Siyasi iktidar, başta İstanbul olmak üzere şehirlerimizdeki yeşil alanları satılacak ve pazarlanacak en iyi pasta dilimi olarak görmeye devam etmektedir. Batıdan-doğuya, kuzeyden-güneye talan politikaları sürmektedir.

Ülkemizde, hukuksuzluk ve keyfilik tıpkı Gezi eylemlerinin yapıldığı dönemdeki gibi devam etmektedir.  Bu keyfi uygulamalar meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Siyasi iktidar; baskıyı ve şiddeti her geçen gün arttırmaya devam etmekte, en ufak gösteri hakkını ve muhalefet hakkını sert şekilde bastırmakta hatta toplumu kutuplaştırmaktan ve ayrıştırmaktan geri durmamaktadır. 

AKP iktidarı bilmektedir ki Gezi Park’ındaki tepki o parktaki ağaçlardan ibaret değildi, hükümetin dayatmacı tüm uygulamalarına karşı demokratik toplumsal bir tepkiydi.

Gezi direnişi iktidarda,  korku yaratmakta her fırsatta Gezi’yi değersizleştirmektedir. İktidar, toplumsal bir tepkiden korktuğu için yurttaşlar üzerinde korku yaratmaktadır. Ancak Gezi’yi ortaya çıkaran antidemokratik uygulamalar korku duvarlarının yıkıldığı tarihi direnişi yaratmıştır.

Gezi Direnişi; ülkenin ağacına, toprağına, suyuna, demokrasisine, adaletine, özgürlüğüne, toplantı ve örgütlenme mücadelesine sahip çıkmaktır.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bizlere emanet ettiği çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyete ve kazanımlarına her koşulda sahip çıkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Siyasal iktidarın, tüm engellemelerine rağmen Gezi ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Gezi direnişinin 7’nci yıldönümünde Gezi’nin anlamına, ruhuna ve değerlerine sahip çıkıyoruz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU