GIDADA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 50’YE YAKLAŞTI

GIDADA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 50’YE YAKLAŞTI


-GIDA FİYATLARINDA ARALIK AYINDA YÜZDE 1,96 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI. 2018 YILINDA GIDA HARCAMALARINDAKİ TOPLAM ARTIŞ İSE YÜZDE 48,84 OLARAK HESAPLANDI.

 -TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ KRİZİN GIDA FİYATLARI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ DEVAM EDİYOR. GIDA FİYATLARINDA KASIM AYINDA YÜZDE 2,3 ORANINDA ARTTI.

-GIDA HARCAMALARINDA ARALIK AYINDA YAŞANAN YÜKSELİŞTE KIŞLA BİRLİKTE SEBZE VE MEYVE FİYATLARINDA GÖZLENEN YÜKSEK ORANLI ARTIŞLAR BELİRLEYİCİ OLDU.

 

Gıda fiyatlarındaki enflasyon aralık ayında da yükselerek devam etti ve  2018 yılında gıda harcamalarında yaşanan artış yüzde 50’ye yaklaştı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun ar-ge birimi KAMUAR’ın, Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği fiyatları esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının aralık ayı sonuçları, dar ve sabit gelirliler üzerindeki gıda enflasyonu baskısının ağırlaşarak devam ettiğini gösteriyor. Vatandaşların gıda karşısındaki satın alma gücü 2018 yılında yarıya yakın azaldı.

Tüketim harcamaları araştırmaları, en yoksul yüzde 10’luk kesimin harcadığı her 100 liranın 31 lirasını gıda için yaptığını, en zengin yüzde 10’luk kesimin 100 liralık harcaması içerisinde gıdanın aldığı payın ise 13 lirada kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarında yaşanan artış ve azalışlar yoksulların bütçesini zenginlere göre çok daha derinden etkiliyor.

KAMUAR’ın araştırmasına göre Türkiye’deki aileler gıda için harcadıkları her 100 liranın 17,9 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcıyor. Diğer ülkelere göre miktar olarak çok az tüketilmesine rağmen, dünyanın belki de en yüksek fiyatlarının geçerli olması nedeniyle et ve balık için yapılan harcamalar ise gıda harcamalarının yüzde 22,4’ünü oluşturuyor. Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 13,4’ü buluyor. Türkiye’de gıda için harcanan her 100 liranın 5,5 lirası tereyağı dışındaki yağlara,10,8 lirası meyveye, 15,1 lirası sebzeye, 6,1 lirası şeker, reçel, bal gibi gıda ürünlerine, 3,1 lirası çay ve kahveye, 3,6 lirası alkolsüz içeceklere, 2,2 lirası ise diğer gıda maddelerine ayrılıyor.

Bu arada TÜİK’in araştırmalarına göre yoksullar gıda harcamalarının büyük bölümünü ekmek, tahıl ve sebzeye ayırırken, zenginlerin gıda harcamalarının büyük bölümünü et balık ve deniz ürünleri meydana getiriyor. 

Türkiye’de başta hayvancılık olmak üzere tarım sektörünün üretimindeki artışın, talep artışının gerisinde kalması, bazı ürünlerde üretimin azalması, üreticiyle tüketici arasındaki zincirde yer alan aracıların yüksek kar oranları ve diğer nedenlerle gıda fiyatlarında yaşanan yükselişten en büyük zararı, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan yoksul kesimler görüyor.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1,96

Aralık ayında gıda harcamaları kasım ayına göre yüzde 1,96 oranında artış kaydetti.  

GIDA FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM (Aralık 2018)

 

Bir Önceki Aya Göre (%)

Yıllık 

(%)

Ekmek, un, bulgur, makarna v.b.

2,39

33,43

Et-Balık

-3,07

20,17

Süt, süt ürünleri, yumurta

-4,94

24,95

Yağ

0,18

21,99

Meyve

15,25

89,40

Sebze

16,98

189,83

Bakliyat

3,03

5,60

Diğer

-3,92

17,01

Ortalama

1,96

48,84

 

Aralıkta, ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 2,39 oranında artış yaşanırken, et ve canlı hayvan ithalatı yapılarak fiyatları kontrol altına alınmaya çalışılan et-balık harcamalarında ise balık ve tavuk fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak yüzde 3,07 oranında düşüş yaşandı.

Aralıkta süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında ise yüzde 4,94 oranında azalış yaşanırken, katı ve sıvı yağ fiyatlarında yüzde 0,18 oranında yükseliş oldu.

Meyve harcamalarının yüzde 15,25 oranında arttığı aralık ayında sebze harcamalarında ise bir önceki aya göre yüzde 16,98 oranında artış kaydedildi.. 

Bakliyat fiyatları yüzde 3,03 oranında artarken, salça, zeytin, bal, çay tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer gıda fiyatlarında da yüzde 3,92 oranında azalış gözlendi.

2018 YILI

            Gıda harcamalarında 2018 ise gıda harcamalarında bir önceki yıla göre  toplam yüzde 48,84 oranında artış gözlendi.

2018 yılında ekmek, un, bulgur, makarna ve benzerlerinin fiyatlarında 2017 yılına göre yüzde 33,43, et-balık fiyatlarında 20,17, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 24,95 oranında artış kaydedildi.  2018 yılında katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 21,99 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 89,4 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 189,8 oranında artış gösterdi.  Bakliyat fiyatları yüzde 5,60,  diğer gıda fiyatları ise yüzde 17,1 oranında arttı. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU