Genel Sağlık-İş Sendikamız :Türkiye’nin Çalışan Kadın Gerçeğini Yaptığı Araştırmayla Açıkladı

Genel Sağlık-İş Sendikamız :Türkiye’nin Çalışan Kadın Gerçeğini Yaptığı Araştırmayla Açıkladı

Sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan kamu emekçilerinin mevcut durumlarının ortaya konulması, sorunlarının belirlenmesi ve beklentilerinin somutlaştırılması amacıyla Genel Sağlık-İş tarafından yaptırılan kamuoyu araştırmasının sonuçları 14 Mart Tıp Bayramında açıklanacaktır. Uygulanan anketin “sağlık ve sosyal hizmetlerde kadın çalışanlar” başlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan kadınların sesi olacaktır. Türkiye’de kadın sağlık ve sosyal hizmet çalışanı olmayı gözler önüne seren anket, ekonomik krizin etkilerini de çarpıcı gerçekliği ile ortaya koymaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Kadın Çalışanlar

Ankete katılan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yüzde 55.7’si kadındır. Gerek ortaya konulan bu veri ve gerekse de alanın kendine has niteliği kadın çalışanların kendine özgü sorunlarının somutlaştırılmasını gerekli kılmaktadır.

Kadınlar Erkeklerden Daha Az Kazanıyor

Genel Sağlık-İş kamuoyu araştırmasının sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin cinsiyete göre aylık düzenli iş gelirlerine ilişkin sonuçlara göre; erkeklerde 5001 TL ve üzerinde iş geliri elde edenlerin oranı (yüzde 47.9)  kadınlarda bu düzeyde gelir elde edenlerin oranından (yüzde 19.2) oldukça yüksektir (Şekil 1) Aynı durum kadınlarda ise 3001-4000 TL düzeyi için geçerlidir. Bu koşullar altında sağlık ve sosyal hizmetler alanında kadın emekçilerin çoğunlukla alt orta gelir düzeyinde ve erkek emekçilerin ise üst düzeyde gelir elde ettikleri söylenebilir.

 

Şekil 1

Eşler Arasında da Gelir Dengesizliği

Kadın emekçilerin elde ettikleri geliri aile bütçesi içerisindeki konumlandırmaları incelendiğinde katılımcıların yüzde 40.7’sinin gelirlerinin ana omurgayı oluşturduğunu belirttikleri anlaşılmıştır. Gelirini eşinin geliri ile benzer-denk büyüklükte gören kadınların oranı ise yüzde 39.1’dir. Kendi gelirini tamamlayıcı-destekleyici bir konumda gören kadınların payı da yüzde 15.6’dır.

Çalışan Kadının Temel Problem Ücret Yetersizliği

Kadın çalışanlar için öncelikli problem ücret düzeyinin düşüklüğü (yüzde 82.2) iken, ikinci sırayı yüzde 81.2 ile emeklilik durumunda yaşanacak hak kayıpları almıştır.  Temel problem olarak 3’üncü sırayı yüzde 80.5 zaman baskısı ve aşırı iş yükü almıştır. (Şekil 2)  


Şekil 2

Kadınları Yüzde 90,9 Çalışma Koşullarının İyileştirilmesini İstiyor

Kadın çalışanların temel beklentisi yüzde 90.9 ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi olurken,  sabit ücretlerin arttırılması % 85.9 ikinci sırada yer almaktadır. (Şekil 3) 


Şekil 3 

Kadınlara Göre Türkiye’nin Temel Sorunu Ekonomi ve Geçim Sıkıntısı

Kadınlar, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu temel sorunun yüzde 97.7’lik oranla ekonomi ve geçim sıkıntısı belirtmişlerdir. Kadın çalışanların en çok dikkat çektikleri diğer iki sorun ise kadına şiddet ve işsizliktir. Kadın gözüyle Türkiye’nin karşı karşıya olduğu temel sorun olarak yüzde % 85.0 kadına şiddet 2’inci sırayı alırken, işsizlik yüzde 82.4 ile üçüncü sırada yer almıştır. (Şekil 4) 


Şekil 4

Kadınlar Yaşam Düzeyinin Gidişatından Kaygılı

Yaşam düzeyinin gidişatı konusundaki sonuçlara göre kadınların yüzde 73.2’si son 5 yıl içerisinde yaşam düzeylerinin daha kötüye gittiği düşüncesindedir. (Şekil 5) 

Şekil 5 

Kadına Yönelik Ayrımcılıkta İlk Sırada Mobbing

Araştırma sonuçlarına göre sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan kadınların yüzde 33.1’i işyerinde ayrımcılığa uğramıştır. İşyerinde ayrımcılığa uğrayan kadınların en çok karşılaştıkları ayrımcılık türü yüzde 63 ile mobbing iken bunun ardında sözlü taciz (yüzde 48) ile iş paylaşımında eşitsizlik (yüzde 47) gelmektedir.