HAKEM HEYETİNİN YAPISI DEĞİŞTİRİLMELİ VE TOPLU PAZARLIĞIN SOPASI OLMAMALIDIR

  HAKEM HEYETİNİN YAPISI DEĞİŞTİRİLMELİ VE TOPLU PAZARLIĞIN SOPASI OLMAMALIDIR


2019 5. Dönem 2020-2021 Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinin bir tiyatro gösterisi olduğunu tüm kamu emekçileri öğrenmiştir…

Kamu emekçilerini toplu pazarlığı Ağustos’ta ayına bilinçli olarak sıkıştırıldı. Ağustos ayına denk getirilmesi ve bir ay ile sınırlandırılmasının amacı kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal, özlük haklarının oldubittiye getirmektir. Bunun 20 günü pazarlığa on günü ise Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne ayrılmış durumdadır. Yani bu süre zarfı içerisinde toplu görüşmeler noktalanması gerekmektedir. Toplu görüşmelere bir aylık süre sınırı koymak zaten başlı başına toplu görüşme hakkını sınırlandırılması anlamına gelmektedir.

AKP iktidarının, ilk teklifini revize ederek 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için ise yüzde 3+3 zam teklifi etmesi sonrasında görüşmelerin Hakem Heyeti Kuruluna gitmesi ve buradan çıkan kararın değişmeyeceği ortadaydı.

Mevcut yasaların grev hakkını yok sayması yetkili tek bir konfederasyonun toplu görüşmelerde 5 milyona yakın kamu emekçinin hakkında karar verebilmesi zaten ortada toplu görüşme denen süreci baştan ortadan kaldırmaktadır. Grev, Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerde uygun görülmesine rağmen bu hakka yönelik saldırılar kamu emekçilerini toplu görüşme hakkından mahrum bırakmaktadır.

Kamu emekçilerinin zammını belirleyecek Hakem Heyeti 11 kişiden oluşurken kurulda 4 kişi sendikalardan, 7 kişi ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.  Hakem Heyeti’nin iktidara bağımlı tavrı, yapısı ve iktidarın vermiş olduğu zam oranını onay mercii gibi hareket etmesi tehlikenin boyutlarını göstermektedir.

İktidar kanadı artık alışılagelmiş bir şekilde toplu pazarlık masasında sendikaları sürekli olarak oyalayıp uyuşmazlık yaratmayı bilinçli bir eylem haline getirecektir. Hükümet, her dönem Sözde Toplu Sözleşme uyuşmazlığı yaratarak, sonucu değiştirmeyeceğini bildiği için görüşmeleri Hakem Kuruluna havale edecektir.

Hakem Kurulu’nun iktidarın elinde olması nedeniyle hükümetin sunduğu zam teklifi dışında herhangi bir karar vermesi imkansız olacaktır. Pazarlık masası ve Hakem Heyeti, iktidarın yüzdelik oranlı zam dayatmasının aracı haline dönecektir.

Ayrıca iktidar kanadı uyuşmazlık tutanağını sonradan Hakem Heyetine göndermiş ve burada 4688 Sayılı Yasanın Kamu Hakem Heyeti Kurulunun işleyişine aykırı davrandığı bir süreç yaşanmıştır. 

Toplu görüşmeler, kamu emekçilerinin alacağı ücretin oranını belirlemektedir. Ülkemiz de ücret hakkı yasalarımızda bir sosyal hak olarak belirtildiği için bu durumun kendisi adaletli bir karar alınmasının önünde engeldir.

İktidar, kamu emekçilerinin insan onuruna yaraşır adil ücret hakkını göz göre göre gasp etmiştir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Hakem heyeti üyelerinin 7’sinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve mevcut yapısının değiştirilmesini istiyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU