KAMU ÇALIŞANLARINA ANKET Mİ FİŞLEME Mİ YAPILMAKTADIR!

KAMU ÇALIŞANLARINA ANKET Mİ FİŞLEME Mİ YAPILMAKTADIR!

 

AKP iktidarı kamuda anketlerle devlet memurlarını gözetlemeyi ve fişlemeyi gündemine almıştır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından tüm kamu çalışanlarının yanıtlaması için düzenlenen anket çalışması kamuda yandaş olmayanları fişlemeye dönüktür.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 5,3 milyon kamu çalışanına anket dayatması kabul edilemez.  Adı anket ancak e-devlet şifresiyle girilmesi zorunlu olan bu hazırlık, muhalif kamu emekçilerini kapsam alanı çalışmasıdır.  Bu anketteki sorulan sorulardan nereye varacağı çok rahat anlaşılmaktadır.

E-devlet üzerinden kişisel verilerin doldurulması istenerek yapılan ankette amirlerin, bilgi ve liyakatlı olup olmamasından tutun, performansa dair sorular, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda beğenilmeyen yönler, ücretler, çalışma şartları vs gibi sorular sorulmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin kamu çalışanlarına ayrıntılı sorular yöneltilmektedir.

Bu anket sıkıntılı olduğu kadar çarpık bir zihniyetin dışa yansımasıdır. Hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda bu anket çalışması bilimsel değildir. Tamamen muhalif kamu emekçilerini fişleme kapsamına dönük olduğu anlaşılmaktadır.

Anket çalışmasına katılım gönüllü olması gerekirken neredeyse zorunlu tutulmaktadır. Katılımcıların anket doldurmasında isim ve kişisel verilerinin verilmesinin zorunlu olmaması gerekirken tam tersine eğitim düzeyi, istihdam türü, hangi kurumda çalışıldığı, deneyim, çalışma süresi gibi kişisel bilgileri ayrıntılı olarak verilmesi istenmektedir.

AKP iktidarı bugüne kadar ülkeyi anket ve anket şirketlerin verileriyle yönetmeye çalıştı. Şimdi de AKP iktidarı; kamuda, kamu emekçilerini yönetmek amacıyla da baskıcı bir ortamda böyle bir anket yapması rastlantısal değildir.

AKP iktidarı anket sonuçlarından yararlanarak kamu emekçilerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu değiştirmeyi hedeflemekte ve kamuda büyük bir tasfiye yapmayı amaçlamaktadır.

Kamu emekçilerine yöneltilen sorulara çekinmeden ve açık yüreklikle yanıt vermek bu korku ikliminde zordur. AKP iktidarının, kamu emekçilerinin işaretlediği seçeneklere ve verdiği yanıtlara ve bilgilere göre muhalifleri fişlemeyeceğinin garantisi yoktur.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin kamu emekçilerinin düşünce ve değerlendirmelerini merak ediyorsa kamu emekçilerinin örgütlü olduğu sendikalara ve konfederasyonlara başvurmasını bekliyoruz.

Bu anket çalışmasının kamuda yaşam tarzına, görüş ve değer yargılarına, özel hayata, düşünce ve ifade özgürlüğü ile laik ve bilimsel tutumlara aykırı olması nedeniyle tüm kamu çalışanlarını  bu anketi doldurmamasını tavsiye ediyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; kamuda baskıların yaygınlaştığı bir dönemde bu anket çalışmasının rastlantısal olmadığını biliyoruz ve AKP iktidarının anket araştırmasıyla merak ettiği soruların cevabını tüm kamu emekçileri adına veriyoruz:  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’yi ekonomik ve siyasi krize sürüklediği gibi tüm emekçileri AKP iktidarının ve politikalarının mağduru etmiştir.  

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU