KONFEDERASYONUMUZUN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

KONFEDERASYONUMUZUN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

 Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in,  Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

 Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu 6-7 Nisan 2019 tarihinde Akar Otelde gerçekleştirdi. 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu; Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık Başkanlığında, toplandı. Toplantıya Genel Sekreterimiz Mücahit Dede, Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, Genel Mali Sekreteri Ali Taştan, Genel Eğitim Basın-Yayın Sekreteri Levent Akça, Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Mehmet Yeşildağ, Genel Dış İlişkiler ve ARGE Sekreteri Doğan Altun’dan oluşan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Birleşik Kamu-İş Denetleme Kurulu Başkanı İbrahim Bozdağ, Yazman Hüsnü Oğuz Öney, Disiplin Kurulu üyesi İsa Kayadan, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Tapu Çevre Yol-İş Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp, bağlı sendikaların MYK üyeleri, Şube Başkanları ve Yöneticileri, Birleşik Kamu-İş İl Temsilcilikleri katıldılar.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, emek mücadelesinde hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.  

“Genişletilmiş Başkanlar Kurulu” toplantı açılış konuşmasını Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık yaptı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nun  toplantı açılış konuşmasının ardından MYK üyeleri de çalışma alanlarıyla ilgili bilgi verdi.

Gerçekleştirilen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında daha önceden belirtilen sendikal ve siyasal süreç, 1 Mayıs, 19 Mayıs,  2020-2021 TİS süreci, İl Temsilciliklerinin işleyiş ve yerellerindeki değerlendirmeler konularındaki maddeleri hakkında sendika başkanları ve MYK üyeleri düşünce ve taleplerini dile getirdiler.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinden sonra Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun sonuç bildirgesi daha sonra açıklanmak üzere, sorunlara birlikte çözüm bulunması, sendikal örgütlülüğün güçlendirilmesi ve örgütlü olarak hareket edilmesi konusunda uzlaştılar.