KONFEDERASYONUMUZ 1 MAYIS’I TANDOĞAN MEYDANI’NDA KUTLADI

 KONFEDERASYONUMUZ 1 MAYIS’I TANDOĞAN MEYDANI’NDA KUTLADI

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kitlesel olarak Tandoğan Meydanı’nda kutladı.

Sabahın erken saatlerinde, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in öncülüğünde, bağlı sendikalarımız ve üyeleriyle birlikte AKM önünde toplanmaya başladı.  Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, MYK üyeleri Mücahit Dede, Ali Taştan, Hasan Kütük, Levent Akça, Mehmet Yeşildağ, Doğal Altun, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Hakan Kıran,  Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Büro-İş Genel Başkanı Haydar Şahindokuyucu, Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Tapu Çevre Yol-İş Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp, Ulaşım-İş Genel Başkanı Cihad Koray ve bağlı sendikaların şubeleri kortejde yerini aldı.

Grup toplanma alanında davul zurna eşliğinde halaylar çekerken, bir yandan da “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır”, “Emek, eylem, direniş işte Kamu-İş”, “Kurtuluş, emeğin iktidarında”, “Sadaka değil, toplu sözleşme”, “Hayır, bitmedi daha, yeni başlıyor”, “Direne, direne kazanacağız” sloganları atıldı.

Daha sonra “Yaşasın 1 Mayıs, emek en yüce değerdir”, “Güvenceli iş, güvenceli gelecek, insanca yaşam için AKP’ye teslim olmayacağız”, “Ulusal yazılı pankartların taşındığı kortej, buradan Tandoğan Meydanı’na doğru hareket etti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak başta Ankara olmak üzere ülkenin her yerinde alanlardaydı. Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da sömürüye karşı iş, ekmek ve özgürlük; sömürgeciliğe karşı bağımsızlık bayrağını dalgalandırdık.

Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikaları, 1 Mayıs’ta alanlarda kamu emekçileri ve işçilerin taleplerini şu şekilde dile getirdi:

-İşsizlik ve esnek çalışma biçimleri önlenmelidir.

-  Eğitimin ve sağlığın tamamıyla paralı hale getirilmesini kabul etmiyoruz.

-  Her alanda gerici kadrolaşmadan vazgeçilmelidir.

-  Sağlıkta reform adı altında devam eden şehir hastaneleri durdurulmalıdır.

-Emeklilik hakları gasp edilen EYT’lilerin emeklilik haklarını verilmelidir.

- Kıdem tazminatı hakkının yok edilmesine izin verilmeyecektir.

- İşsizlik Sigortası Fonu’nun yağmalanması bitirilmelidir.

- Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

- Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı ve iş güvencesi başta olmak üzere tüm taleplerimiz karşılanmalıdır.

-Seçim öncesi söz verilen 3600 ek gösterge kamu çalışanlarına derhal verilmelidir.

-Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’nden vazgeçilmelidir.

-Kamu emekçilerine gerçekçi enflasyon oranlarında zam verilmelidir.

- Kamu Emekçilerinin iş güvencelerini sağlayan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu”na yapılmak istenen değişikliklerden vazgeçilmelidir.

- Doğru tarım politikalarıyla çiftçi korunmalıdır. Yerli üretici desteklenmelidir.