KONFEDERASYONUMUZ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

KONFEDERASYONUMUZ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, bağlı sendikalarımızla ekonomik kriz ve pandemi koşullarında kamu emekçilerine yapılan sefalet zamlarına ilişkin olağanüstü toplandı.

Toplantı; Genel Başkanımız Mehmet Balık Başkanlığında yapıldı. Toplantıya Konfederasyonumuz Genel Sekreteri Mücahit Dede, Genel Mali Sekreteri Ali Taştan, Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler, Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Arap Mucur, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız  ve Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi katıldılar

Konfederasyonumuz  Genel Başkanı Mehmet Balık’ın açılış konuşmasının ardından genel başkanlar, emekçilerin ücret artışları başta olmak üzere, en temel ekonomik ve sosyal taleplerine ilişkin görüşlerini paylaşarak 2021’de sözde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı da dahil olmak üzere yapılan sefalet zammına ilişkin bir dizi eylemsellik kararı aldılar.