LOZAN ANTLAŞMASI; ULUSUMUZUN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK BELGESİDİR!

LOZAN ANTLAŞMASI;  ULUSUMUZUN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK BELGESİDİR!


 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ve egemenliğinin belgesi olan Lozan Antlaşması’nın 98.yıldönümünü kutluyoruz.

Türk ulusu, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde emperyalist devletlere karşı büyük bir siyasi zafer kazanmıştır.

Türk ulusunun tarihinde dönüm noktası olan Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli ve tapusudur. Lozan Antlaşması, Türkiye’nin uluslararası arenada bağımsız bir devlet olarak tanınma belgesidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, bütünlüğü, egemenliği ve siyasal birliğinin kilometre taşı olan Lozan Barış Antlaşması’dır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları bu antlaşma ile belirlenmiş, bağımsız ve saygın bir devlet olarak tüm dünya devletlerine ilan edilmiştir.

Lozan Antlaşması’nın kazanımlarını ve bağımsızlık belgesini tartışmaya açmak ve küçümsemek Türkiye’nin Tam Bağımsızlığına karşı çıkmaktır.

Tarihi bilgileri ve ideolojik anlayışları gereği gerici odaklar, Lozan ve Lozan kahramanı İsmet Paşa’ya ve Atatürk’e saldırmayı marifet saymaktadırlar. Onlara şunu hatırlatıyoruz; Kurtuluş Savaşı kazanılmasaydı, Lozan imzalanmasaydı, Cumhuriyet kurulmasaydı, Sevr yürürlükte kalıp jeopolitik çöküş yaşanmış olsaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı.

Siyasal iktidar; ülkemizin bağımsızlığı, egemenliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık gerekçesi Lozan Antlaşmasını unutturmaktan ve ülkemizin kurucu değerlerini ve önderlerini tartışmaya açmaktan ve eleştirmekten vazgeçmelidir. 

Ulusumuzun tarihinde bu kadar önemli ve anlamlı olan Lozan Barış Antlaşması’na saldırmak ve değersizleştirmek ihanettir. 

Lozan karşıtlığı; Atatürk’ün kurduğu ulus devlet modelinin, çağdaş kazanımların ve Cumhuriyetin
niteliklerinin tasfiye edilmesidir.

Lozan Barış Antlaşması’nın değersizleştirilmek istenmesine izin vermeyeceğiz.

Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı en güçlü siyasi ve hukuki temeldir

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık gerekçesi Lozan Antlaşması’nın 98. yıldönümünü unutturmuyoruz ve ülkemizin kurucu değerlerini ve önderlerini hiçbir şekilde tartışmaya açtırmıyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, Lozan Barış Antlaşmasına, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Büyük Devrimci Mustafa Kemal Atatürk’e ve arkadaşlarının ilke, devrim ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 

 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU