Laiklik Aydınlık Türkiye’nin Güvencesidir!

Laiklik Aydınlık Türkiye’nin Güvencesidir!

5 Şubat 1937’de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yapılan değişiklikle, 2. Maddeye laiklik ilkesi “Türkiye Cumhuriyeti; Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır” şeklinde girmiştir. 82 yıl sonra ise bu ilkeden bize kalan gericilik ve şeriat özlemidir.

Ülkemizde laiklik ayaklar altına alınmakta ve kamusal alanda tamamen çıkarılmak istenmektedir.

Devlet yöneticileri, dini referanslarla konuşmakta ve devleti dini referanslarla yönetmektedir. AKP iktidarı, göreve başladığı günden beri cemaat ve tarikatlara elinden gelen desteği vermiş, bu dinci-gerici örgütlere kamusal alanı sonuna kadar açmıştır. Okullar, hastaneler, askeri kurumlar, mahkemeler, kısaca Devletin tüm kurumları cemaat ve tarikatlara teslim edilmiştir.

AKP iktidarı, din ve mezhep siyaseti üzerinde toplumsal yaşamı biçimlendirmektedir.  AKP iktidarı, cemaatleri ve tarikatları büyüterek laiklik ilkesini zedelemektedir. Laiklik üzerinde yapılan tahribatlar, Cumhuriyetin her alanına yansımaktadır.

Bugün gerici, hilafet ve şeriat özlemi duyanlar; laik Türkiye’yi, laik eğitimi, laik yaşamı ortadan kaldırmayı istemektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarını laiklik ilkesine göre değil dine, etnisiteye göre biçimlendirmek çağdaşlık yolunda geriye gidiştir.

Devletin, demokrasinin, milletin, hukukun olmazsa olmaz şartı laikliğin korunması ve yaşatılmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; laik, demokratik, modern cumhuriyetin ve ulusal bütünlüğümüzün güvencesini laiklik olarak açıklamıştır.

Laiklik; insan haklarının korunması olduğu kadar, toplumsal yaşamda kadınların da görünmesidir. Kadınlar, ancak ve ancak laik bir hukuk devrimi ile ailede, eğitimde, iş dünyasında ve siyasette eşit haklara sahip olmuşlardır.

Ülkemizde her kesimin en hassas olduğu konu laiklik ilkesi olmalıdır. Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; laikliğin kazanımlarını unutmadan, laikliğin sağladığı fikir ve vicdan hürriyetini sonuna kadar savunmaktayız. Bu vesileyle Atatürk’ün en önemli devrimlerinden biri olan laiklik ilkesine Anayasa’da yer verilmesinin 82. yılını bir kez daha kutluyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU