MEMLEKETİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN 1 MAYIS’TA TANDOĞAN MEYDANI’NDAYIZ!

MEMLEKETİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN 1 MAYIS’TA TANDOĞAN MEYDANI’NDAYIZ!

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, Ankara Tabip Odası ve ASMMMO, Ulus Atatürk Heykeli önünde yaptıkları basın açıklaması ile kamu emekçilerini ve işçileri 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’na çağırdılar.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Genel Sekreteri Mücahit Dede, Genel Eğitim Basın-Yayın Sekreteri Levent Akça, Genel Dış İlişkiler ve Ar-Ge Sekreteri Doğan Altun, Eğitim-İş MYK üyeleri Suat Özkolay, Maksut Balmuk, Bilal Şener, Eğitim-İş Ankara 3 Nolu Şube ile Tüm Yerel Sen Ankara Şube MYK üyeleri ile üyelerimiz katıldılar.

Demokratik Kitle Örgütleri adına ortak basın açıklamasını DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün yaptı.

Görgün’ün yaptığı ortak açıklamanın tamamı şu şekilde:

“İşçisi, İşsizi, emekçisi, emeklisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını, genci, yaşlısıyla 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Küçük bir azınlık için değil, bir avuç patron için değil, halkın emekçi çoğunluğu için yaşanabilir bir memleket hasretiyle 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Ekonomik krizin faturasını, işçiler, emekçiler, dar gelirli milyonlar değil krizin sorumluları ödesin diye haykırmak için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Bizi işsizliğe, yoksulluğa, köleliğe ve düşmanlığa mahkum etmek isteyen düzene karşı, insanca, özgürce, kardeşçe yaşama irademizi göstermek için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

İşsizlik fonunun patronlara ve bankalara peşkeş çekilmesine, kıdem tazminatımıza göz konulmasına, emeklilik hakkımızın gasp edilmesine karşı, haklarımız için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Yargı başta olmak üzere devletin kurumlarının, yurttaşların seçme ve seçilme hakkına yönelik haksız, hukuksuz, adaletsiz müdahaleleri, “partiye göre hukuk” pratikleri kabul edilemez. Seçim sonuçlarına bile saygı göstermeyen iktidarın ekonomik, demokratik, sosyal hiçbir hak talebimize de saygı göstermeyeceği aşikardır.

Sokaklarda, meydanlarda, grevlerde ve hatta seçim sandıklarında bile hakkımızı savunmanın, tepki göstermenin “suç” ilan edildiği bu düzene karşı, demokrasi için, seçme-seçilme, örgütlenme ve grev hakkımız için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Çalışırken ölmemek için, açlık ve yoksulluk sınırının altında ücretlere, taşeron köleliğine, güvencesizliğe mahkum olmamak için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Yıllardır sırtımızdan elde ettikleri nimetleri kimseyle paylaşmayanlara karşı, “hep bana” diyenlere karşı, işimize, aşımıza, haklarımıza el uzatanlara karşı, zam-zulüm-işsizlik son bulsun diye 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Hapishaneleri muhaliflerle, akademisyenlerle, gazetecilerle, siyasetçilerle dolduranlara karşı, kendi kurallarına bile uymayan bir rejime karşı hak-hukuk-adalet için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Tek kişinin konuşup milyonların alkışlamak zorunda olduğu bu düzene karşı, düşünmek, konuşmak, yazmak, çizmek, itiraz etmek özgür olsun diye 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Kimsenin cinsiyetin, kimliği, inancı sebebiyle ikinci sınıf yurttaş olmadığı, barış, kardeşlik ve eşit yurttaşlık için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz.

Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkmak için HAYDİ 1 MAYIS'A!

Biz aşağıda imzası bulunan sendika ve meslek örgütleri olarak halkımızı 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 13:00 Tandoğan Meydanına davet ediyoruz.”