MERKEZ YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

MERKEZ YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu bir üyesinin, görevden ayrılması nedeniyle 4 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, boşalan Genel Eğitim Basın-Yayın Sekreterliği görevine Levent AKÇA getirilmiştir.  

Yeniden görev dağılımının yapıldığı Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, görevler aşağıda gibi belirlenmiştir.

Genel Başkan:  Mehmet BALIK

Genel Sekreter:  Mücahit DEDE

Genel Mali Sekreter: Ali TAŞTAN

Genel Örgütlenme Sekreteri:  Hasan KÜTÜK

Genel Eğitim, Basın-Yayın Sekreteri:  Levent AKÇA

Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri: Mehmet YEŞİLDAĞ

Genel Dış İlişkiler ve AR-GE Sekreteri:  Doğan ALTUN