MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TARAFINDAN TÜRK KADININA SEÇME SEÇİLME HAKKININ VERİLİŞİNİN 86. YILI KUTLU OLSUN

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TARAFINDAN TÜRK KADININA SEÇME SEÇİLME HAKKININ VERİLİŞİNİN 86. YILI KUTLU OLSUN


Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 86.yıl dönümünde tüm kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını kutluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, kadını sosyal yaşamdan uzak tutan, geri plana atan, cahil bırakan Osmanlı’nın kurumlarına ve anlayışına karşı laik, demokratik, hukuk devletini hayata geçirmiştir.

Şeriat hukukunu uygulayan Osmanlı’da; kadınlarımızın, hiçbir hakkı bulunmamaktaydı. Kadınlarımız yüzyıllardır özlemini çektiği haklara sahip olmada; en azimli, inançlı ve güçlü desteği Atatürk vermiştir. Atatürk; kadınların siyasal, sosyal ve kültürel haklara erkeklerle eşit haklara sahip olmasını istemiştir.  Bu nedenle şeriatın kadınların ellerinden aldığı tüm hakları verebilmek, onları erkeklerle eşit düzeye getirmek için kadınlara seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934 tarihinde tanımıştır.

Cumhuriyet kadınlar için birçok düzenleme yapmıştır. Bu gerekçeyle 1926 yılında medeni kanun kabul edilmiştir. Siyasi haklar dışında kadın erkek eşitliği sağlanmış, ardından 1930 yılında belediye seçimlerinde, 1932’de çıkarılan bir yasayla muhtarlık seçimlerinde ve son olarak da 1934 tarihli yasa ile de kadınlarımızın milletvekili seçme seçilme hakkına kavuşmaları sağlanmıştır.

Kadınlara dönemin koşullarına göre çağdaş ve ileri boyutta önemli haklar sağlanmış olması, Cumhuriyet'in en büyük başarılarındandır. 

Çağdaş, laik, demokratik Türkiye’nin aydınlanmasında da kadınların emeği büyüktür.

Bugün kadınlar 1934’lerin gerisine götürülmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde kadına yönelen şiddet, kadın cinayetleri, kadın tecavüzleri ve kadın temsiliyeti gibi sorunlar ne yazık ki artmaya başladı. Kadınlar, kadın olmalarında dolayı birçok ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmaktadırlar.

Kadınlar maalesef öldürülmeye, en temel insani hak olan yaşam hakkı, erkekler tarafından alınmaya devam ediyor. Kadınlar, sokaklarda özgürce dolaşmaktan korkar hale getirilmiştir.

Kadını eve hapseden, iş hayatında koparan, ikinci sınıf vatandaş gören, şiddet, taciz, tecavüz anlayışını ortandan kaldırmadığımız sürece ülkemiz hergeçen gün kadın hakları konusunda geriye gidecektir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, Kadın hakları meselesinin, insan hakları meselesi olduğunu belirtiyoruz; yolumuzu aydınlatan M. Kemal Atatürk'ün yolunda gitmeye ve tam bağımsız, demokratik, laik, Türkiye mücadelemizi sürdürmeye ve kadınlarımızın hak ettikleri yere gelmeleri için kararlıca mücadele etmeye devam edeceğiz.  

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU