MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGIYLA VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGIYLA VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü bedenen aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde bir kez daha sarsılmaz bağlılıkla, saygı ve minnetle anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal bağımsızlığını ve egemenliğini koruyan ve yaşatan Mustafa Kemal Atatürk’e; cumhuriyet değerlerine, demokrasiye, laikliğe, çağdaş ülkesine sahip çıkarak onu unutmadığımızı dosta ve düşmana her 10 Kasım’larda bir kez daha göstermeye devam edeceğiz.

Anadolu toprakları emperyalistler tarafından parça parça edilmek istenirken Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ulusu bir bütün olarak kenetlenerek ülkemizin bir karış toprağını dahi sömürgecilere kaptırmayacağını göstermiştir.

Atatürk; ülkenin ve halkın içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, kararlı ve dirençli tutumuyla emperyalizmin yenileceğini ispatlamıştır.  Bu tutumu tüm mazlum uluslara ilham ve güç kaynağı olmuştur.

Atatürk, ömrünü Türk ulusu ve onun bağımsızlığına adamış, ulusal birliğimizin, bağımsızlığımızın, çağdaşlık ve aydınlanmamızın simgesi olmuştur.

Geçen seksen iki yıllık süreçte ve özellikle 21.yüzyılda Atatürk’ün önemi ve değeri daha da iyi anlaşılmıştır. Onsuz yaşadığımız bu yıllarda ülkemiz ekonomik ve siyasi olarak sürekli değişim yaşamıştır.

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik, sosyal, hukuk ve üniter devlet nitelikleri ile parlamenter sistemi büyük darbeler almıştır.

Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi Atatürk devrim ve ilkeleridir. Devrim ve ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz. Bu felsefenin takipçisi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği laik, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve onun üzerine çıkmanın mücadelesini yürüteceğiz.

Bugün içinden geçmekte olduğumuz süreçte, her zamankinden daha fazla Atatürk'ü anlamaya ihtiyacımız var. Atatürk, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ilke ve devrimleri ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, düşünceleriyle de ulusumuzun aydınlık yarınlarına ışık tutacaktır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz.  

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU