Mehmet BALIK

Mehmet BALIK

Mehmet Balık

Genel Başkan 

Tel: 0 505 872 56 77 


Genel Başkanımız Mehmet Balık, 1970 yılında Antalya’da doğdu. Töngüşlü İlkokulu ve ardından 1982 yılında Aksu Öğretmen Lisesi’nde  ve 1988 yılında Burdur Eğitim Fakültesi’nde eğitim hayatını gerçekleştirdi. Burdur Eğitim Fakültesi’nde 1992 yılında mezun oldu.

Öğretmenlik mesleğine 1993 yılında Antalya’da başladı. Antalya, Muş ve Sakarya’da öğretmenlik yaptı.  Antalya Faruk Tugayoğlu İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaparken sendikal görevim nedeni ile 2016 yılında öğretmenlik görevinden ayrıldı.

12 Eylül faşist darbesinden sonra Türkiye’de yeniden başlayan emek, demokrasi ve cumhuriyet mücadelesine destek vererek Eğitim-İş’e 21 Ocak 1993 yılında üye oldu.

1995 yılında Eğitim- İş ve Eğit- Sen’in geleneğinde birleşmesiyle sendikal mücadelesini sürdürmeye devam etti. 17 Ekim 2005’de Eğitim İş’in tekrar kurulmasıyla yeniden Eğitim-İş üyesi olarak sendikal yaşamına devam etti.

Eğitim-İş Sendikası’nda başlayan emek ve mücadele yaşamı 2006 yılında Eğitim-İş Antalya Şubesinin kurucu Yönetim Kurulu üyeliği, şubede Basın Sekreterliği, Örgütlenme Sekreterliği görevleri ile devam etti.  2009 yılından 2016 yılına kadar Antalya Şube Başkanlığı ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İl Temsilciliği görevini yaptı.

2016 - 2017 yılında 1 yıl Eğitim İş Sendikası Genel Başkanlığı yaptı.  Aralık 2017 yılından itibaren Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanlığını yürütmektedir.

Antalya Faruk Tugayoğlu İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak kadrosu bulunmaktadır.

Evli ve iki  çocuk babasıdır.