Memur Haraç Vermez !

Memur Haraç Vermez !


Memurları, sözde toplu sözleşme masalarında satan, hak kaybına uğratan, memurun değil AKP’nin çıkarlarını gözeten Memur Sen’in Genel Başkanı Ali Yalçın kendi üyesi olmayan memurların toplu sözleşmeden yararlanabilmesi için Memur-Sen’e “dayanışma aidatı” ödemesini istedi.

Sendika ve konfederasyon başkanı olduğunu iddia eden zat çalışma yaşamında kabul edilemeyecek bir öneri ortaya atmıştır. Diğer kamu çalışanlarını hesaba katmayan bu akıl daha önceleri de bu hususta bazı hamlelere kalkışmıştır. Sendikacılığı üyelerine kazanım elde etmek için değil, sadece aidat toplamaktan ibaret gören bir sömürü düzeni haline dönüştüren bu anlayış kabul edilemez.

17 yıldır tek işi kendisine yandaş yaratmak ve kamu kurumlarını adeta ele geçirmek olan sendika görünümlü baskı grupları yeniden harekete geçmiştir.

Baskıyla, tehditle, şantaj ve makam rüşveti ile kamu çalışanlarını sendikalarına üye olmaya zorlayan bu oluşumun başta kendi üyeleri olmak üzere tüm memurları toplu görüşme masasında sattığı da herkes tarafından bilinmektedir.

Memura aldığı yüzde üç buçukluk zamla nam salan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın haddini bilmelidir. Kendi üyesi olmayan ve sendikasız memurlardan haraç istemeye kalkışan Yalçın, baskı ve cebirle sendikasız memurları da kendi yapısına üye yapma derdine düşmüştür.  Hiçbir memurun Memur Sen’e dayanışma aidatı adı altında haraç verme niyeti yoktur.

Kamu emekçilerini düşünmesi gerekirken yanaştığı siyasi iktidarın emir eri rolüne bürünen Yalçın, bu önerisi ile kendi yapısına üye olmayan kamu çalışanlarını baskı altına almaya kalkışmıştır.

Yanaştığı iktidarın, ‘geçenden geçmeyenden’ para aldığı köprüleri misali, Memur-Sen Genel Başkanı da üye olandan olmayandan haraç talep etmektedir. Kendi sendikalarına üye olmayan kamu çalışanlarından, önce toplu sözleşme aidatı adı altında adeta haraç alınacak sonrasında da kendi sendikalarına üye olmaları hususunda baskı yapılacaktır.

Bugüne kadar toplu görüşme masalarında memurun isteği doğrultusunda hiçbir başarı kazanamamış bir oluşumun bu hamlesi ‘geçenden 10, geçmeyenden 5 misali’ haraç toplama girişimidir.

Sendikalar emek, sınıf, mücadele ve dayanışma örgütleridir. Gücünü işverenin ödediği aidatlardan değil üyelerinin gönüllük esasına dayalı olarak ödediği aidatlardan ve örgütlü mücadele ruhundan almalıdır.

Kaldı ki; Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaları aidatların doğrudan üye tarafından ödenmesini savunur.

Kamuda liyakatin yok olmasına neden olan, mülakatlarda binlerce insanın hakkını gasp eden, şube binalarında okul müdürlüğü pazarlıkları yapılan, seçimlerinde yönetici koltuklarını rüşvet olarak dağıtan sendika görünümlü sosyal oluşumun genel başkanının, kamuda tekelleşme isteği başarılı olmayacaktır.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU