SİYASETİN BASIN ÜZERİNDEKİ BASKISI SON BULMALIDIR !

SİYASETİN BASIN ÜZERİNDEKİ BASKISI SON BULMALIDIR !

Basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü unutmuyoruz.

Gazetecilere ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 Sayılı Yasanın kabul tarihi olan 10 Ocak 1961 “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilmiştir.  Bu tarihin üzerinden 59 yıl geçmesine rağmen gazetecilerin mesleki yıpranmadan doğan hakları, iş güvenceleri ortadan kaldırılmış, sendikalaşmalarının önüne engeller konulmuş, işten çıkarmalar artmıştır.

Ülkemizde gazeteciler baskı, sansür, işsizlik, tutuklamalar, işten atılmalar, güvencesizlik ve daha birçok sorunla mücadele etmektedir.

Bağımsız ve özgür basının demokratik bir hukuk devletinin olmazsa olmaz olduğu unutulmamalıdır.

Basın bir ülkenin çağdaşlaşmasına, aydınlanmasına, vatandaşların bilinçlenmesine, gerçeklerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunan en önemli güçtür.

AKP iktidarı medyayı ve gazetecileri hedef almış ve uyguladığı baskı, sindirme, tutuklama, kapatma vb. uygulamalar ile basın ve haber alma özgürlüğünü ortadan kaldırmış ve tamamen kendine bağımlı hale getirmiştir.

Ülkemizin ve basın tarihine kara bir leke olarak girecek gelişmelerin yaşandığı bu dönemler; basının ve gazeteciliğin en karanlık dönemi olarak anılacaktır.

Bu vesileyle gazeteciler; AKP iktidarının sansürüne ve baskısına karşı; büyük  önder Atatürk’ün “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır” sözünü hatırlatıyoruz. 

Basının özgür olması ancak demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla mümkün olabilir diyoruz.  Basının toplumsal yaşam için taşıdığı önemin daha fazla zarar görmemesi için siyasetin basın üzerindeki baskısının son bulması istiyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu; bu düşüncelerle basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün bağımsız, özgür ve mücadeleyle kutlanmasını diliyor.