TBMM’YE MEMURLARIN AİLE YARDIMININ EMEKLİLİKLERİNDE DE DEVAM ETMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ ÖNERİSİ VERDİK

TBMM’YE MEMURLARIN AİLE YARDIMININ EMEKLİLİKLERİNDE DE DEVAM ETMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ ÖNERİSİ VERDİK

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş'in hazırlanmasına katkı sağladığı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye verildi.

CHP Antalya Milletvekili Sayın Çetin Osman Budak tarafından Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verildi.

Kanun teklifi hazırlanmasına katkı sağladığımız önerimizde; memurların çalışırken eşleri için aldıkları Aile Yardımı Ödeneğinin, emekliliklerinde de devam ettirilmesi öngörülmüştür.

CHP’li Budak tarafından Memura Aile Yardımının devam etmesi için Meclis’e sunulan Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin genel gerekçesi şöyle:

“Ekonomik koşulların giderek zorlaştığı günümüzde, dar ve sabit gelirli kesimler hayatlarını idame ettirmekte güçlük çekmektedir. Bu kesimlerin başında ise emeklilerimiz gelmektedir. Enflasyona en duyarlı kesim olan ve enflasyondan en çok etkilenen emeklilerimiz, giderek artan zorunlu giderlerini bile karşılamakta zorlanmaktadır. Kanun teklifi ile memurları, emeklilik dönemlerinde hayat koşullarının bir nebze de olsa iyileştirilmesi amaçlanmıştır.”

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın TBMM Başkanlığı'na sunduğu Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin gerekçeleri şöyle:

Madde 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Aile yardımı ödeneği, memurun emekli olması halinde, her ne şekilde olursa olsun, menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşine, ödenmeye devam edilir. Bu fıkra uyarınca yapılan ödeme,  memurun ölümü veya eşinden boşanması halinde kesilir”.

           Madde 2-Bu kanun hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülür

             Madde 3-Bu kanun, yayınlandığı tarihi takip eden aydan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

              Memura Aile Yardımının Devam Etmesi İçin Kanun Teklifi Önerisi

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU