TÜM YEREL-SEN: SÖZDE KONFEDERASYON VE SENDİKANIN İFTİRALARINA YANIT VERDİ

TÜM YEREL-SEN: SÖZDE KONFEDERASYON VE SENDİKANIN İFTİRALARINA YANIT VERDİ


Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikamız Tüm Yerel-Sen, sözde konfederasyon Memur-Sen’in ve Bem Bir-Sen’in 31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren büyükşehir belediyelerindeki üyelerinin zorla istifa ettirilmesine ilişkin kamuoyunda oluşturulan algı kampanyasına tepki gösterdi. Tüm Yerel-Sen, Memur-Sen’in, Ben Bir Sen’in ve havuz medyasının baskı, şantaj ve iftiralarına yanıt verdi.

Tüm Yerel-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın açıklamasına Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, MYK üyeleri Hasan Kütük,  Levent Akça, Mehmet Yeşildağ, Doğan Altun ve Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran katıldılar.

Sözde konfederasyonun ve sendikanın baskı, şantaj ve iftiralara ilişkin Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran tarafından şu açıklama yapıldı:

“Sendikacılığı üyelerine kazanım elde etmek için değil, sadece aidat toplamaktan ibaret gören ve yandaş sendikacılık kavramının kamu emekçilerinin gündemine sokan bir anlayışın Ankara, Antalya, Adana gibi büyükşehirler ile ilçe belediyelerindeki üye kaybına yönelik açıklamalarını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Yıllardır yerel yönetim emekçilerini baskı ve zorlama ile iktidarın sendikalarına mahkûm edenler, emekçinin özgürleşmesi karşısında büyük korkuya kapıldılar. Tüm güçleriyle, adına gazete demeye bin şahit isteyen tüm gazeteleri, televizyonları ve internet siteleriyle bulunduğu her yerde korkmadan yerel yönetim emekçilerinin hakkını arayan, çağdaş değerleri koruyan sendikamız TÜM-YEREL SEN ‘e saldırıyorlar.

Yıllardır sırtını iktidara yaslayarak sözde sendikacılık yapan sarı sendikacı güruh Memur- Sen ve havuz medyasında ki destekçilerinin sendikamız TÜM-YEREL-Sen’e yönelik haksız itham ve karamaları milyonlarca yerel yönetim çalışanları nezdinde yok hükmündedir. Bizler açısından MEMUR-SEN adında bir sendika bundan önce de yoktu bundan sonra da olmayacaktır.

Anayasasının 51. Maddesi açık ve nettir;’’ Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz’’. Bizler Anayasa’nın bizlere vermiş olduğu yetkiye dayanarak sendikal mücadelemizi ülkenin her yerinde sürdürmeye devam ettik bundan sonra da devam edeceğiz. Bu bakımdan hiçbir sendika veya basın yayım organı bizleri bu hakkımızı kullandığımız gerekçesi ile itham altında bırakamaz. Bu açık bir şekilde Anayasaya aykırıdır ve bu tür basın yayın organları bizleri hedef göstererek suç işlemektedir.

Her İstanbul Büyük Şehir Belediyesi çalışanının elinde bulunabilecek listeleri baskı yapmak için kullandığımızı ima ediyorlar. Aslı olmayan yalanlarıyla hem sendikamızı hem de İstanbul'da büyük bir demokrasi zaferi kazanmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kirletmeye çalışıyorlar. Çünkü yıllarca baskı altında tuttukları emekçilerin baskıdan kurtulup özgür istekleri ile sendikamıza üye olmasını sindiremiyorlar.

TÜM YEREL-SEN; mahalli idarelerde görev yapan kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlüklerini faaliyet alanı olarak belirleyerek, farklı statülerde dahi olsa görev yapan bütün emekçilerin ortak örgütlenme çatısı altında toplanması için gerekli düzenleme ve çalışmaların yerine getirilmesi için mücadele etmektedir.

Bu doğrultuda olmak üzere örgütlü bulunduğu tüm mahalli idarelerde kamu personelini sendikal, mesleki, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmakta, kitap ve broşürler yolu ile kamu görevlilerinin görevlerini sürdürürken karşı karşıya kaldıkları mesleki ve sosyal sorunları ortadan kaldırmak, görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde kamu hizmetinin sürekli ve verimli şekilde işlemesini sağlamak sendikaların ve konfederasyonların varlık sebebidir.

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de örgütlü bulunan TÜM YEREL-SEN; diğer tüm mahalli idarelerde olduğu gibi kamu emekçilerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve sağlanması noktasında bilgilendirme mesajları ile, sosyal medya ile, kitap ve broşürler ile, geniş katılımlı toplantılar ile kamu emekçilerini Anayasanın güvencesi altında ve 4688 sayılı Kanun kapsamında bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

Bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda görev yapan kamu personeline de bu yönde bilgilendirme mesajı gönderilmiş olup; mesajın içeriği de kötü niyetle yaklaşmayan herkesin kolayca anlayacağı gibi  tehdit ya da baskı da içermemektedir.

Yine bazı medya organlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun belediye bünyesinde çalışan memurların mail adreslerini Sendikamız ile paylaştığı yönünde asılsız iftiralar yer almaktadır. Bizlere bu iftiraları atan medya organları şunu çok iyi bilsin ki bu mail adreslerinin tamamına İBB’nin kurumsal web sayfasından ulaşılabilir ve sendikamız da İBB’nin kurumsal web sayfasından bu verileri elde etmiştir.  Yani burada maksatlı bir haber yapılması söz konusudur. Amaç hem sendikamızı hedef göstermek hem de Sayın İmamoğlu’nun kazandığı bu büyük zafere leke çalmaktır. Sendikamız TÜM-YEREL-SEN bu tür karalamalara yalan ve iftiralar karşı ne emeğin haklarını savunma da bir adım geri atacaktır ne de Sayın İmamoğlu’nun başarısının gölgelenmesine izin verecektir.

Korkuyorlar çünkü artık korku imparatorlukları en güçlü kalelerinden yıkılıyor ve bir bir yıkılacak! Çünkü bugüne kadar halkın kaynaklarını peşkeş çektikleri her ihalenin, her bankamatik memurunun, emekçinin gasp edilen haklarının ve yağmalanan kentlerimizin hesabı sorulacak! Korkmuyoruz! Çünkü gücümüzü emekçinin gücünden ve kendi emeğimizden alıyoruz!

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 4688 sayılı Kanuna uygun olarak faaliyet gösteren;

 Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları kamu emekçileri sendikası olarak Sendikamız TÜM YEREL-SEN; kamu çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini, ekonomik demokratik, siyasal, sosyal, kültürel, özlük, hukuksal hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini sağlamakla ve bir bütün olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşullarının geliştirilmesi konularında haktan, emekten, alınterinden ve hukuktan aldığı güç ve yetki ile tüm kamu emekçilerinin hak ve çıkarlarını korumaya, demokratik, ekonomik ve sosyal kazanımlarını daha da ileriye taşımak noktasında üstüne düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmek için tüm gücüyle mücadele etmeye devam edecektir.”