TÜM YEREL-SEN ANKARA ŞUBESİ: ZABITA VE İTFAİYECİLER ŞEHİT KABUL EDİLMELİDİR !

TÜM YEREL-SEN ANKARA ŞUBESİ: ZABITA VE İTFAİYECİLER ŞEHİT KABUL EDİLMELİDİR !

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’e bağlı Tüm Yerel-Sen Ankara Şubesi, görev başında yaşamını yitiren itfaiyecilerin şehit sayılmamasına yönelik eylem düzenleyerek “Derhal kanun değişikliği yapılmalı, zabıta ve itfaiyeciler de ‘’şehit’’ olarak kabul edilmelidir” dedi.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikamız Tüm Yerel-Sen Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Mücahit Dede, Dış İlişkiler ve Ar-Ge Sekreteri Doğan Altun, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur, Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, bağlı sendikaların MYK üyeleri ve üyeler katıldılar.

Tüm Yerel-Sen Ankara Şube Başkanı Hüseyin Yılmaz, Van-Bahçesaray’da arama kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi, sonrasında ise ölü sayısının 23'e çıktığını duyurdu. Hayatını kaybeden itfaiye eri sayısının 3'e çıktığını dile getirdi. Buna rağmen zabıta ve itfaiyeciler de ‘’şehit’’ olarak kabul edilmedi.” dedi. 

VİDEO İÇİN TIKLAYIN

Yılmaz’ın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunan 2 yolcuyu arama çalışmaları sürerken, arama işlemini yapan ekibin üzerine de çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi, sonrasında ise ölü sayısının 23'e çıktığını duyurdu. Hayatını kaybeden itfaiye eri sayısının 3'e çıktığını dile getirdi.

2330 Sayılı Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2. Maddesi  ‘’Bu kanun; a) İçgüvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki veya trafik ve yol güvenliğini sağlamak konularında görevlendirilen:1. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini, 2. Silahlı Kuvvetler mensuplarını, 3. Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını, 4. Çarşı, mahalle ve kır bekçilerini, 5. Orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarını, b) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimleri, Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcılarını; c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemler ile kaçakçılığa ilişkin eylemlerin önlenmesine yönelik görev yapan mülki idare amirlerini; d) Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personeli;  e) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri; f) İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahısları; g) Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlilerini; h) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan ve 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunda tanımlanan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenleri; ı) Yukarıdaki bentlerde sayılanların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerini; kapsar.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıdaki kanun maddesinde belirtilen kişiler, görevi başında hayatını kaybettiğinde bu kanun kapsamında ‘’şehit’’ sayılmakta, yaralanmaları halinde ise ‘’gazi’’ sayılmaktadır. Ancak görüldüğü üzere, İTFAİYE ÇALIŞANLARI ve ZABITA ÇALIŞANLARI bu kanun kapsamının dışındadır. Birlikte arama kurtarma çalışması yapan jandarmalar, korucular resmi şehit sayılmakta, ancak aynı amaç uğruna hayatını kaybeden, aynı felakette can verip, aynı yerde koyun koyuna yatan, aynı vatanın evladı olan itfaiyeciler yalnızca yaşamını yitirmiş sayılmaktadır. Bu kabul edilemez. Kendi hayatını hiçe sayarak, başkalarının hayatı için çalışırken görevi başında yaşamını yitiren itfaiyeciler resmi olarak şehit sayılmasa da halkın gözünde ve bizlerin gözünde şehittir.

Derhal kanun değişikliği yapılmalı, zabıta ve itfaiyeciler de ‘’şehit’’ olarak kabul edilmelidir. Bununla ilgili olarak sendikamız 2016 yılında kanun teklifi hazırlamış ve siyasi partilere iletmiş, ancak kanunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Anayasada yer alan Sosyal Devlet İlkesi de dikkate alınarak İtfaiye ve Zabıta Teşkilatlarında görev yapan personelin görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle yaralanmaları, hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde kendilerine ve yakınlarına ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın  esas ve yöntemleri düzenlenmelidir.”