TÜRK KADINI 85 YIL ÖNCESİNİN GERİSİNE DÜŞÜRÜLMEKTEDİR !

TÜRK KADINI 85 YIL ÖNCESİNİN GERİSİNE DÜŞÜRÜLMEKTEDİR !


Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85.yıl dönümünde tüm kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını kutluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, kadını sosyal yaşamdan uzak tutan, geri plana atan, cahil bırakan Osmanlı’nın kurumlarına ve anlayışına karşı laik, demokratik, hukuk devletini hayata geçirmiştir.

Şeriat hukukunu uygulayan Osmanlı’da; kadınlarımızın, hiçbir hakkı bulunmamaktaydı. Kadınlarımız yüzyıllardır özlemini çektiği haklara sahip olmada; en azimli, inançlı ve güçlü desteği Atatürk vermiştir. Atatürk; kadınların siyasal, sosyal ve kültürel haklara erkeklerle eşit haklara sahip olmasını istemiştir.  Bu nedenle şeriatın kadınların ellerinden aldığı tüm hakları verebilmek, onları erkeklerle eşit düzeye getirmek için kadınlara seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934 tarihinde tanımıştır.

Cumhuriyet kadınlar için birçok düzenleme yapmıştır. Bu gerekçeyle 1926 yılında medeni kanun kabul edilmiştir. Siyasi haklar dışında kadın erkek eşitliği sağlanmış, ardından 1930 yılında belediye seçimlerinde, 1932’de çıkarılan bir yasayla muhtarlık seçimlerinde ve son olarak da 1934 tarihli yasa ile de kadınlarımızın milletvekili seçme seçilme hakkına kavuşmaları sağlanmıştır.

Ülkemizde kadına yönelen şiddet, kadın cinayetleri, kadın tecavüzleri ve kadın temsiliyeti gibi sorunlar ne yazık ki artamaya başladı. Bugün kadınlar 1934’lerin gerisine götürülmeye çalışılmaktadır.

Kadının ötekileştirildiği, dövüldüğü, ölüdürüldüğü günler yaşamaktadır. Kadınlar, kadın olmalarında dolayı birçok ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Ceren Özdemir ve öldürülen bütün kadınlar adına kaygı verici gelişmeler yaşanmaktadır.

Kadınlar maalesef öldürülmeye, en temel insani hak olan yaşam hakkı, erkekler tarafından alınmaya devam ediyor. Kadınlar, sokaklarda özgürce dolaşmaktan korkar hale getirilmiştir.

Kadını eve hapseden, iş hayatında koparan, ikinci sınıf vatandaş gören, şiddet, taciz, tecavüz anlayışını ortandan kaldırmadığımız sürece ülkemiz hergeçen gün kadın hakları konusunda geriye gidecektir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatan M. Kemal Atatürk'ün yolunda gitmeye ve tam bağımsız, demokratik, laik, Türkiye mücadelemizi sürdürmeye ve kadınlarımızın hak ettikleri yere gelmeleri için kararlıca mücadele etmeye devam edeceğiz.  

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU