ULAŞIM-İŞ BAŞKANI CİHAD KORAY: TCDD’NİN ÖZELLEŞTİRMESİNE KARŞI ÇIKTIĞIM İÇİN İŞ SÖZLEŞMEM FESHEDİLDİ

ULAŞIM-İŞ BAŞKANI CİHAD KORAY: TCDD’NİN ÖZELLEŞTİRMESİNE KARŞI ÇIKTIĞIM İÇİN İŞ SÖZLEŞMEM FESHEDİLDİ


Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’e bağlı Ulaşım-İş Sendikası Genel Başkanı Cihad KORAY’ın iktidar, ortakları ve bürokrasi tarafından bilinçli bir operasyonla iş sözleşmesinin feshedilmesini protesto ettik.

Birleşik Kamu-İş Genel Merkezinde yapılan ortak basın açıklamasını Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve Ulaşım-İş Genel Başkanı Cihad KORAY yaptı. Konfederasyonumuza bağlı Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ve sendikalarımızın MYK üyeleri ile üyelerimizi katıldığı basın açıklamasında “AKP iktidarının işten atma, ihraç, baskı ve sürgün politikalarına karşı mücadele” kararlılığı vurgulanarak haklı duruşunun destekçisi olduğumuz açıklandı.

Ulaşım-İş Genel Başkanı KORAY, iş sözleşmesinin feshedilmesinin asıl nedeni sendikal ve emek mücadelesi olduğunu açıklayarak “sendikamızı itibarsızlaştırma adına görev ve yetkilerini maksatlı kötüye kullanan kişinin hedefi haline getirilmesinden ibaret olduğunu dile getirdi.

İş sözleşmemin feshedilmesinin asıl nedenini belirten Koray, “TCDD'nin yeniden yapılanması adı altında özelleştirilmesine karşı duruşumuzdur” dedi ve ekledi “TCDD’ye bağlı ilki TÜLOMSAŞ, ikincisi TÜDEMSAŞ, üçüncüsü TÜVASAŞ olarak bu üç bağlı ortaklığın Cumhurbaşkanı kararnamesiyle TÜRASAŞ çatısı altında bir araya getirileceğinin yer almasıyla TCDD’nin bölünme sürecinin ve yeni yeni kurumların oluşturulması sürecinin başladığını ve devam ettiğini ifade ettik. Hangi kamu kuruluşu yeniden yapılandırılmışsa o kurumların hayrına olmamıştır. TCDD’nin elinde olan taşınmazlar ve arazilerin rantçıların iştahını kabarttığının farkındayız. Bugüne kadar özelleştirmelerin 65 milyar dolar gelir elde edilmiştir. Yaklaşık 60 milyar dolar demir yollarına yatırım yapılmıştır. Buna rağmen yük ve yolcu taşımacılığında 2002 yılının oranlarının gerisinde kalınmış TCDD tarihin en fazla zarar ettiği, can ve mal kaybına sebep olan kazalar bu dönemde yaşanmıştır. Özelleştirmeler hem ülkeye hem kurumlara zarar vermiştir. Özelleştirme ve rantçıların karşısında yer alacağız. ”

Uygun olmayan şekil ve esaslar üzerinden sürdürülen soruşturmaya dikkat çeken Koray, iş sözleşmesinin gerekçesinin sudan bahaneler olduğunu ifade ederek “bu soruşturmayı açanların çok uzun süredir uygun zaman ve fırsat bekledikleri açıkça görülmektedir. Bu soruşturma idarenin hakkımda soruşturma başlatması sonrasında açılmamıştır. Bir figüran bulunmuş makamın incelenmesi için teftişe havale ettiği yazısı Teftiş Kurulu Başkanı tarafından teftişe dönüştürülmüştür. 13 günü için izin yapılmasına rağmen iznin usule uygun yapılmadığı gerekçesiyle 22 gün mazeretsiz olarak işe gelmemekle kusurlu bulunmuş ve sözleşmemin feshi gerçekleşmiştir. Soruşturma açıldığı tarihte kullanabileceğim 50 güne yakın iznim olmasına rağmen, izinsiz gösterilerek hakkımda bu karar verilmiştir. Ergenekon ve Ay Işığı ve Balyoz kumpaslarında ki soruşturmaların benzeri bir süreç yaşanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Devlet memur olarak 36 yıllık hizmeti olan ve bu süreçte uyarı cezası dahi almadığının altını çizen Koray, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Esas amaç Ulaşım İş Sendikasını Genel Başkanı üzerinden sindirmek ve susturmaktır. Elbette adalet önünde gereken mücadelemizi yürüteceğiz. Her yıl A düzeyinde sicil verilmiş bir kişi olarak böyle uyduruk gerekçelerle FETÖ ve bölücü örgütleri ile irtibatlı kişilere benzer şekilde davranılmasını kabul etmiyorum. Sendikalara ve sendikacılara karşı başlatılan sindirme hareketine maruz kalma dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecektir.  Ancak bizim de her türlü operasyonlara karşı mücadelemiz sürecektir.”