YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞARILI GEÇMESİNİ DİLİYORUZ

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞARILI GEÇMESİNİ DİLİYORUZ

2019-2020 eğitim-öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilere güzel bir başlangıç olmasını diliyoruz.

Eğitim emekçilerinin birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarına karşılık; aydınlanmanın, bilimin, laikliğin ve Atatürk İlkelerinin egemen olduğu bir eğitim-öğretim sistemi tüm eğitim camiasının başarısı olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini oluşturan ve ülkeye ışık tutan, bilim ve eğitim emekçileri olacaktır. Bu gerekçeyle laik, çağdaş, bilimsel, ulusal, parasız, demokratik ve karma eğitimi-öğretimi savunmaya devam edeceğiz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; ekonomik, mesleki ve örgütsel bütün olumsuzluklara rağmen büyük bir özveriyle görevini yapan; gerici müfredata karşı da inatla ve kararlılıkla Atatürk’ü anlatmaya devam edecek olan bütün eğitim ve bilim emekçileri ile öğrencilerimize sağlıklı ve mutlu bir eğitim-öğretim diliyoruz.  

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU