ZORUNLU BES UYGULAMASI İLE KENDİ CEBİMİZDEN ÖZEL ŞİRKETLERE KAYNAK AKTARILMASINA HAYIR!

ZORUNLU BES UYGULAMASI İLE KENDİ CEBİMİZDEN  ÖZEL ŞİRKETLERE KAYNAK AKTARILMASINA HAYIR!


AKP iktidarı milyonlarca emekçinin çalışma yaşamını kölelik sistemine dönüştürmekte, iş güvencesini ortadan kaldırmak istemekte, kıdem tazminatı ve emeklilik sistemi hakkını gasp etmeye çalışmaktadır.

Türkiye’nin bütün kaynaklarını, özelleştirmeyle, borçlanmayla, yap-işlet- devret, yap-kirala-devret ve benzeri ucube modellerle 18 yılda tüketen iktidar, şimdi de vatandaşlara Bireysel Emeklilik Sistemi dayatması yapmaktadır.

Ekonomik darboğazın yaşandığı,  enflasyon ve işsizlik rakamlarının tavan yaptığı dönemde AKP iktidarı tarafından kıdem tazminatı, BES, emeklilik sistemi, iş güvencesi gibi hassas meselelere el uzatılması kabul edilemez.

Dünya’da olduğu gibi kapitalizmin, emperyalizmin ihtiyaçlarını hayata geçirecek düzenlemeler Türkiye’de gerçekleştirmenin fırsatı BES’tir. Uluslararası sermayenin politikalarını barındıran BES uygulaması ile işçiler ve emekçiler çalışacak, hükümetin kazanı kaynayacak; sermaye tekelleşecek, zincirler oluşturulacak ve sermaye düzeni işleyecektir.

Çalışanların gelirlerine zorla el koymanın bir diğer adı BES’tir.

BES dayatması,  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Devlete yüklemiş olduğu ödevleri çiğneme hakkını siyasal iktidara vermemektedir. Demokratik, sosyal hukuk devletinde vatandaşlara zorla tasarrufa yönlendirilmesi hukuk devletinde kabul edilecek bir düzenleme olamaz.

AKP iktidarının BES kurnazlık politikasının emekçilerin nazarında bir değeri yoktur. Memur ve işçilerin aldığı ücret ve maaşlar yıllardır geçinmelerine bile yetmemektedir.

Emekçilerin geçimlerini karşılamakta zorlandığı bir dönemde zorunlu tasarrufun olamayacağını ve BES dayatmasının başta çalışanlar olmak üzere vatandaşlarımızın küçük tasarrufları açısında oldukça tehlikeli ve ürkütücü bulduğumuzu belirtiyoruz.

           Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak diyoruz ki;

ü  Türkiye’de hanelerin % 65’inden fazlası borçlu durumda.

ü  Yurttaşların bankalara olan borcu 810 milyar TL’yi aşmıştır.

ü  Artan döviz kurları sürekli olarak hayat pahalılığını arttırmakta ve alım gücü her geçen gün düşmektedir.

ü  Yoksulluk sınırı 10 bin TL’ye dayanmış, enflasyon çift hanelere demir atmış vaziyettedir.

ü  Bu durumda çalışanlara zorunlu BES uygulaması dayatılmakta, zorla tasarruf yapılması istenmektedir.

ü  Kıt kanat geçinen emekçilere zorunlu tasarruf dayatması anayasaya aykırıdır.

ü  BES emeklilik sistemi değildir

ü  BES uygulaması iddia edildiğinin aksine emeklilik uygulaması değildir.

ü  Emeklilik hakkı anayasamıza göre devletin yükümlülüğü ve sorumluluğu altındadır.

ü  BES ne SGK tarafından sağlanan emeklilik hakkına benzer bir hakkı ne de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan sağlık ve diğer sosyal güvenlik hizmetlerini sunmaktadır.

ü  BES özel sigorta şirketlerini fonlayan, kamusal emeklilik hakkının ortadan kaldıran bir uygulamadır.

ü  Zarar eden fondan emekçiye fayda gelmez.

ü  Bugüne kadar fondan yaklaşık 12 milyon vatandaşımız zarara uğramıştır.

ü  Türkiye’deki BES fonları  reel getiri açısından sürekli aşağıya doğru gitmiştir.

ü  BES fonlarının her yıl ortalama zararı % 8 civarındadır.

ü  Kardan çok zarara uğrayan böyle bir fonun emekçiye fayda getirmesi düşünülemez.

ü  BES sistemi emekçinin emeğinin göz göre göre zarara uğratılması demektir.

ü  BES Emekçi’nin gelirinin ile özel şirketlere kaynak olarak aktarılmasıdır.

ü  BES, dar gelirli emekçiden alıp  zengine verme mekanizmasına dönüşmüştür. 

ü  Yüzde 4’lük zamlarla geçinmeye çalışan emekçiden kesilen her kuruş özel şirketlere ve büyük sermaye gruplarına sıcak para kaynağı olarak sunulmaktadır.

ü  BES sistemi, bireysel tercih ve risklere dayalı olup sosyal güvenlik sisteminde olduğu gibi belirli bir gelir güvencesi yoktur.

ü  BES çalışanların emeğinin kime ve nereye aktarıldığı belli olmayan, emekçiye faydadan çok zarar getiren bir sistemdir.

ü  Emeğimizi özel şirketlere peşkeş çektirmeyeceğiz, cebimizden fonları BES’lemeyeceğiz.

ü  Cebimizdeki 3 kuruşa da göz diken özel şirketlere emeğimizi heba etmeyeceğiz.

ü  Hiçbir güvencesi olmayan Bireysel emeklilik yerine kamusal emeklilik hakkımızı savunacağız.

ü  Fon adı altında geleceğimizi zengin sermaye gruplarına teslim etmeyeceğiz.

ü  Kendi gelirimizle fon şirketlerini beslemeyecek, BES sisteminden cayma hakkımızı kullanacağız.

 BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU