ADALET İÇİN YARGIÇLAR SENDİKASI BAŞKANI MUSTAFA KARADAĞ’IN YANINDA YER ALDIK

ADALET İÇİN YARGIÇLAR SENDİKASI BAŞKANI MUSTAFA KARADAĞ’IN YANINDA YER ALDIK

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Ankara Adliyesi yargıçlarından Mustafa Karadağ’ın Urfa’ya sürülmesine tepki göstererek, Yargıçlar Sendikası ve Ankara Barosu’nun yaptığı basın açıklamasına destek verdi.

Hakim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararıyla Şanlıurfa'ya sürgün edilen Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ'ın Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasına Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Mücahit Dede, Büro-İş Genel Başkanı Haydar Şahindokuyucu, MYK üyeleri Binali Keskin, Yalın Kılıç ve bağlı şubelerin yöneticileri katıldı.

Üzerinde "Adalet için, yargı bağımsızlığı için, yargıç teminatı için Yargıç Mustafa Karadağ'ın yanındayız" yazan pankart açan Demokratik Kitle Örgütleri, "Direne direne kazanacağız", "Mustafa Karadağ yalnız değildir" ve Baskılar, sürgünler bizi yıldıramaz" sloganları attılar.

Ankara Barosu Başkanlığı ve Yargıçlar Sendikası adına ortak bir basın açıklaması yapan Erinç Sağkan, Hakim Mustafa Kocadağ'ın Şanlıurfa'ya sürülmesine ilişkin tepkilerini şöyle dile getirdi:

“Mustafa Karadağ, 30 yıl mesleki kıdeme sahip bir hakimdir. Aile mahkemelerinin kuruluşundan bu yana 14 yıldır Aile Mahkemesi Hakimi olarak görev yapmaktadır.

Gerek meslek yaşamında gerekse sendikal faaliyetlerinde yargı bağımsızlığı konusunda tek bir taviz bile vermemiştir. Ne cemaatlere ne de siyasal iktidara teslim olmuştur. Kurulduğu günden beri hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı için mücadele veren Yargıçlar Sendikası'nın simgeleşmiş başkanıdır.

HSK tarafından ve hiçbir hukuki neden yokken Şanlıurfa Hakimi olarak atanmıştır. Karar alınma sürecinde fikri sorulmamış; onayı alınmamış; sendikal güvencesi de gözetilmemiş ve sebep bildirilmemiştir.

Hakimlik mesleği Anayasa'da teminat altına alınmıştır. Hakimlik teminatı, hakimlerle ilgili her türlü tasarrufu içerir. Hiçbir işlem bu teminatı ortadan kaldırıcı nitelikte olamaz.

Türkiye'nin de uymak zorunda olduğu Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu Raporu'nda hakimlerin görev yerlerinin değiştirilememesi bir ilke olarak kabul edilmiştir."