ADINDA “ADALET” BULUNAN BAKANLIĞIN YARGIYI SADECE HAKİMLER VE SAVCILARDAN İBARET GÖRMESİ KABUL EDİLEMEZ

ADINDA “ADALET” BULUNAN BAKANLIĞIN YARGIYI SADECE HAKİMLER VE SAVCILARDAN İBARET GÖRMESİ KABUL EDİLEMEZ

Büro-İş Genel Başkanı Haydar Şahindokuycu, Adalet Bakanlığı’nın yargı emekçilerini adaletsiz uygulamalara maruz bıraktığına dikkat çekerek, “adında “Adalet” bulunan bakanlığın, yargıyı sadece hâkimler ve savcılardan ibaret görmesi kabul edilemez” dedi.

Hakim ve Savcıların özlük haklarında yapılan iyileştirmelerin  tüm yargı çalışanlarının da faydalanması gerektiğine işaret edilen basın açıklamasına Büro-İş Mali Sekreteri Binali Keskin, Basın Sekreteri Adnan Okur, Ankara Şube Başkanı Kamil Özdemir ve MYK üyeleri Hayati Mısır, Mehmet Muhtar Akdur, Mustafa Karadağ ve İlknur Keçeci katıldılar.

Açıklamayı Büro-İş Genel Başkanı Haydar Şahindokuyucu yaptı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Yargıda, özellikle 15 Temmuz sonrası yaşanan OHAL nedeniyle çok büyük bir yoğunluk yaşandığı, zaten fiili ve teknik yetersizliklerle, ekonomik ve sosyal imkânsızlıklarla karşı karşıya bulunan personelin bir de bu soruşturma ve davalarla iş yüklerinin katlanarak arttığı görülmektedir.

Yargı çalışanları büyük ekonomik, sosyal, fiziki zorluklarla karşı karşıya görev yapmaktadır. Hakiminden Savcısına, Hizmetlisinden Mübaşirine, Zabıt Katibinden Yazı İşleri Müdürüne, Yargıtay Emekçilerinden, Sayıştay ve Danıştay Emekçilerine, Bölge İdare Mahkemesi çalışanlarına kadar yargının bir bütün olduğu gerçeği göz ardı edilerek, kalıcı ve sürekli bir çözüm yerine günü kurtarmaya yönelik adımlarla katlanan sorunlar yıldan yıla, nesilden nesile devredilmektedir.

Son derece güç koşullarda fedakârca görev yapan yargı çalışanları, hiç bu kadar sahipsiz, hiç bu kadar kimsesiz bırakılmamıştır. Tüm yasal ve ekonomik kazanımları birer birer ellerinden alınan, fazla mesaileri, havuz ücretleri kesilen yargı çalışanları, sorunlarının çözülmesi için gelecek bir olumlu adımı beklerken; Başbakanlık’a gönderilen yargı tazminatı artışına dair taslakla, sadece adli ve idari yargıda görev yapan hâkim ve savcılara kademeli olarak önemli miktarda maaş artışı getirilmektedir. Kanun Hükmünde Kararname ile hayata geçirilecek düzenlemeyle, hâkim ve savcıların maaşlarına, derecelerine göre kademeli olarak artış getirilmektedir. Buna göre; Hâkim-Savcı ve bu meslekten sayılanların 1 Ocak’tan geçerli yüzde 3’lük genel maaş zammı ve 15 Ocak’tan geçerli asgari geçim indirim artışına bağlı olarak 10 bin 800 TL’ye ulaşan maaşlarına bu KHK ile 2.700-TL’sı tutarında bir artış yapılarak maaşları 13 bin 500 TL’ye çıkarılmaktadır. Meslekte 21 yılını doldurmuş 1. sınıf hâkim ve savcılar için bu artışın yüzde 25’lik bir artış anlamına geldiği görülmektedir.

Yargının bağımsızlığı, hâkimlerimizin ve savcılarımızın her türlü siyasi etki ve nüfuza karşı bağımsızlığını gerektirdiği gibi ekonomik, mali ve sosyal bağımsızlığını da gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan yargının en önemli sacayaklarından olan hâkimlerimizin ve savcılarımızın vicdanları ile cüzdanları arasında bırakılmamaları şüphesiz elzemdir.

Bununla birlikte; adında “Adalet” bulunan bakanlığın, yargıyı sadece hâkimler ve savcılardan ibaret görmesi kabul edilemez.

Bu çerçevede; son derece yoğun ve zor koşullar altında yargının tüm yükünü omuzlayan Yargı Emekçilerinin, görmezden gelinmesine, çözüm bekleyen sorunlarının bir tekinin dahi çözüme kavuşturulmamasına, üstüne üstlük tüm kazanımlarının da birer birer ellerinden alınmasına daha fazla kayıtsız kalmaları beklenemez.

Emekçisine adil ve eşitlikçi, insani bir gelir düzeyi sağlayamayan devlet düşünülemez. Adında “Adalet” bulunan Bakanlıktan tüm yargı emekçilerinin yegâne beklentisi; adil, eşit ve insani bir gelir düzeyinin sağlanmasıdır.

Adaleti kendinden menkul Bakanlığın Yargı Emekçilerini yok farz ettiği bir Türkiye gerçeğinde, yargı emekçileri de elbette seslerini yükseltecekler, haklarını arayacaklar ve unutulan “Adalet”in sağlanmasını talep edeceklerdir.

Yargı Emekçileri olarak adaletsizlik ve hukuksuzluğun daha fazla derinleşmemesi, adalet ve hukukun efsanelerde geçen bir sözden ibaret kalmaması adına; adında Adalet bulunan Bakanlıktan bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa geçit vermemesini umut ediyor ve en az %25’lik zam oranından faydalanmayı bekliyoruz.

BÜRO-İŞ olarak; Yargı emekçileri insanca yaşanacak bir ücrete ve geçim standardına ulaşıncaya kadar mücadelemiz sürecektir.                                                      

Sonuç olarak BÜRO-İŞ olarak HAYIR diyoruz”