Akp faşizmine karşı demokrasinin yanında alanlardayız!

Akp faşizmine karşı demokrasinin yanında alanlardayız!

BASINA ve KAMUOYUNA

 

Bilindiği üzere Birleşik Kamu-İş ve Bağlı sendikaları Büro-İş,Eğitim-İş Genel Sağlık-İş, Kültür Sanat-İş, TarımOrman-İş, Ulaşım-İş ve Yerel-İş Sendikaları olarak uzun süredir AKP iktidarının ülkemiz ve halkımızın yararına olmayan politikalarına karşı mücadele ediyor ve tüm emekçileri her vesileyle, birlikte mücadele etmeye çağırıyorduk.

En son kamu çalışanlarının geleceğini ve kamu hizmetlerinin tasfiyesi nedeniyle halkımızı doğrudan etkileyecek 657 Sayılı Kanun değişikliği nedeniyle bir eylemlilik süreci başlatmıştık. 11 Haziran tarihinde Ankara’da çok etkili bir eylem hazırladığımız bu süreçte (örgütümüze gönderdiğimiz eylem takvim uygulanacak olmakla birlikte) halkımız, kendi geleceğine el koymuştur.

7 gün önce İstanbul Taksim Meydanında bulunan Gezi Parkı’nın ranta kurban edilmek istenmesi üzerine, uygulanan devlet terörü tüm yurtta halkımızın AKP politikalarına karşı tepkisine dönüşmüştür.

Çalışanların, emeklilerin, işsizlerin, üreticinin, esnafın yok olmasına neden olacak emperyalizm ve küresel sermayenin istekleri doğrultusunda oluşturulan uygulamalar ve düzenlemeler o kadar ileri gitmiştir kihalkın yaşam biçimine müdahaleye dönüştürülmüştür. Yetmemiş ülkemizin kurucularına hakarete varmış, kamu kaynaklarıyla yapılan yatırımlara isim koyma bahanesiyle toplumun önemli bir kesiminin hassasiyetlerine saldırılmıştır.

Gelinen noktada halkın sabrı taşarak demokratik tepkisini yurdun heryerinde, her şehrin her köşesinde göstermeye başlamıştır. Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikaları olarak haklı ve demokratik bu tepkilerin başından beri halkımızla birlikte alanlardayız. Birleşik Kamu-İş olarak devlet yetkililerinin halkın tepkisine karşı polis marifetiyle aşırı güç kullanmasını kabul etmiyoruz. Başta hükümet olmak üzere tüm yetkilileri halkın tepkisine anlayışlı olmaya ve hukuk devleti içinde görev yapmaya çağırıyoruz. Göstericileri bir avuç çapulcu diye tanımlamak sorunu çözmeye asla yetmeyecektir. 

Biz kamu çalışanlarının temsilcisi olarak Hükümetten, kamu kurumlarınınve kamu personelinin, dolayısıyla sosyal devletin tasfiyesinden vazgeçmesini istiyoruz.

Çalışanlara özgür toplu sözleşme düzeni getirilmesini, örgütler üzerindeki baskılara son verilmesini, aşımıza, işimize ve geleceğimize güvenle bakabilmek için iş güvencemizi ortadan kaldırmayı hedefleyen düzenlemelerin derhal geri çekilmesini istiyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucularına ve kuruluş felsefesine saygı ve daha fazla demokrasi talep ediyoruz.

Biliyoruz ki toplumun her kesimi halkın bizatihi kendisi, bu ve buna benzer taleplerini günlerdir meydanlardan duyurmaya çalışıyor. Gelinen noktada halkın tepkisi siyasi partilerin, sendikaların veya herhangi bir sivil toplum örgütünün yapacağı çapı ve etkisi bilinen eylem ve etkinlik boyutunu çoktan aşmıştır.

Kendiliğinden oluşan bu halk hareketi kendisine Mustafa Kemal’den başka önder, kendi vicdanından başka örgüt aramamaktadır. 

Bu günekadar olduğu gibi bundan sonra da Birleşik Kamu-İş olarak tüm üyelerimizi halkımızın yanında demokratik ve meşru tepkisini yine meşru sınırlar içinde ve birer yurttaş olarak alanlara çıkarak göstermeye çağırıyoruz.


MERKEZ YÖNETİM KURULU