AKP İKTİDARI DİN İSTİSMARI YAPMAKTA SINIR TANIMIYOR

AKP İKTİDARI DİN İSTİSMARI YAPMAKTA SINIR TANIMIYOR

Dini, siyasete alet ederek iktidara gelen ve 15 yıllık iktidarını korumaya devam eden AKP,  Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 37 maddelik tasarıyı TBMM Başkanlığı'na sunarak, Müftülerin de nikah kıyabilmesinin önünü açmaya çalışıyor. 

 

15 yıllık AKP iktidarında kadın cinayetlerinde % 1400’lük artış olmuş, çocuk gelinler ve çocuk istismarı ise tavan yapmış iken, bunları önlemek için ciddi hiçbir girişimde bulunmayan AKP, bu olayların önünü daha çok açacak olan Müftülerin nikâh kıymasını yasallaştırmaya çalışarak, özlemini duydukları anti laik ve şer-i yasaları geri getirme çabası içinde.

 

Bu çok tehlikeli bir yasadır. Müftülere resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesi ile çocuk gelinlerin, çocukların cinsel istismarının artması ve laikliğin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. 

 

Bu düzenlemeyle toplum, “müftüye nikâh kıydıranlar” ve “belediyeye nikah kıydıranlar” diye ayrıştırılacak. Müftülere nikâh kıydıranların ne kadar dindar, belediyelere nikah kıydıranların ise dinsiz olduğu teması işlenecek. 

 

Bu yasa "vatandaşların evlendirme işlemlerini kolaylaştırmak, daha kolay ve seri bir şekilde hizmet alımını sağlamak" gerekçesi ile çıkartılmak isteniyor. Buradan AKP iktidarına soruyoruz; Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne yapılan resmi nikahlarda ne gibi zorluklar vardı da siz Müftülere nikah kıyma yetkisi veriyorsunuz? Biz bu tasarının oluşmasına neden olan zorlukların neler olduğuna dair bir araştırmaya hiç rastlamadık. 

 

Sizin asıl derdiniz kadınları toplumun dışına itmek ve çocuk yaşta evlilikleri özendirmek ve çocuk tecavüzlerini de meşrulaştırmaktır.  Bu tasarının içinde evde doğum yapmış kadınların çocuklarına da kimlik verilebileceğine dair bir düzenleme de var. Yani; 12-13 yaşındaki bir çocuk evde doğum yaptığında, beyanı ile onun çocuğuna da rahatça kimlik verilecek. Bu çocukların maruz kaldığı tacizin, tecavüzün araştırılması yapılmayacak bile. Taciz vakaları örtbas edilecek, tecavüzcüler gizlenecek ve çocukların tecavüzcüsüyle evliliğinin yolu açılacaktır. Ayrıca beyan esasına dayalı doğum bildirimi başka önemli bir sakıncası daha var. Bir erkeğin dört kadın ile evlenmesinin ve olan çocukların ise beyan ile resmi nikahlı olan kadın üzerine kayıt edilmesinin önü açılacak vs. vs.

 

Bu düzenlemeler ile yapılmak istenen; şer-i hukuk kurallarının topluma dayatılması ve kadının ezilmesi, aşağılanmasıdır. Tecavüzün, tacizin araştırılmaması, soruşturulmamasıdır.  En önemlisi de laikliğin tamamen sonlandırılmasıdır. 

 

Böyle bir düzenleme devrim yasalarına, anayasanın değiştirilemez hükümlerine ve medeni hukuka açıkça aykırıdır kabul edilemez. Birleşik Kamu İş olarak; Bu yasa teklifinin derhal geri çekilmesini istiyoruz. Aksi takdirde; Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyete ve kazanımlarına her koşulda sahip çıkmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada  mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU