ALTERNATİF SAĞLIK POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI YAPILDI

ALTERNATİF SAĞLIK POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI YAPILDI

Genel Sağlık-İş Sendikası’nın Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte organize ettiği Türkiye’nin sağlık sorunlarının ve alternatif sağlık politikalarının tartışıldığı sempozyum Petrol İş Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

22.09.2012 Cumartesi günü Aksaray Petrol-İş sendikasında yapılan toplantı’nın açılış konuşmasını Atatürkçü Düşünce Derneği Bölge Başkanı Dr. Ahmet METİN yaptı. Konuşmasında; Bu gibi toplantıların her branşta yapılacağını ve bunları kitap haline getirerek bütün kurumlara dağıtılacağını belirtti. Sayın Metin konuşmasında Türkiye’deki sağlık sorunlarının gittikçe kötüleştiğini, dışa bağımlı hale geldiğini, kamu kaynakları’nın özel sektöre aktarılarak devletin zayıf düşürüldüğünü söyledi. Daha sonra Genel Sağlık-İş İstanbul Şube Başkanı Doç. Dr. İrfan GÖKÇAY söz alarak Türkiye’de çarpık bir sağlık sistemi geliştiğini şuanda halkın bunun farkında olmadığını ama bir müddet sonra sağlık sisteminin paralı sisteme dönüştürüleceğini belirterek panel’e katılan misafirleri kürsüye davet etti.

Sağlık paneli Tabipler Birliğinden ve Üniversitelerden gelen öğretim üyeleri ile sağlık çalıştayı başladı. İlk konuşmayı panel yöneticisi Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail TUTOĞLU söz alarak sağlıkta da eğitimde de Türkiye’nin geriye doğru gittiğini, her geçen günün bir önceki günü arattığını belirterek “Cumhuriyetin koruyucu hekimlik anlayışı ve sağlık ocaklarından vaz geçildiğini buna karşılık tedavi edici sağlık hizmetlerinin öne çıkarıldığını bunun da amacının uluslararası sermayeye, ilaç tekellerine kaynak aktarmak amacına yöneldiğini söyledi.” Tutoğlu “ Sermaye karşısında emeğimize ve ülkemize sahip çıkılması gerektiğini” vurguladı sözü Prof. Dr. Aytuğ ATICI’ YA bıraktı. Sayın ATICI iki devre Mersin Tabipler Birliği Başkanlığını yaptığını ama şuanda CHP Mersin Milletvekili olarak geldiğini söyleyerek Sağlık sisteminin üç basamaktan oluştuğunu, birinci basamak aile hekimliği sistemi olarak kurulduğunu, aile hekimliği sisteminin sıkıntılarını anlattı. Doktorların hasta- hekim ilişkisinden ziyade tüccar-müşteri ilişkisine dönüştürülmek istendiğini, aile hekimlerine önceleri yüksek maaş teklif edilerek bakanlıkla sözleşme yaptırıldığını daha sonra yüksek ücretin azaltılarak ve angarya hizmetler ilave edilerek doktoru muhtaç hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyerek sistemin kısa bir zaman sonra çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını söyledi. İkinci basamak olan hastaneler basamağı ise devlet yeteri kadar hastane açmayarak kendileri ile ilişkisi olan özel hastaneler zincirine sevk ettiğini ve bu özel hastaneler ile kamu kaynaklarının belli özel hastanelere aktarıldığını belirterek üçüncü basamak olan üniversiteleri yok ettiler dedi. Üniversitelerde öğretim üyelerine çıkardıkları tam gün yasası ile iş yapamaz hale gelerek üniversitelerden ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Daha sonra söz alan Sağlık Yönetim Uzmanı Hemşire, Genel Sağlık İş Ankara İl Temsilcisi Reyhan AYDOĞAN değişen sağlık sisteminde hemşire’nin rolü üzerine yaptığı konuşmasında çıkarılan yasalarla hemşirelik mesleğinin yok edildiğini, hemşirelerin çok zor durumda olduğunu, yaptığı hizmete karşı aldığı ücretin çok düşük olduğunu, bir anne olarak ve hemşire olarak hizmet vermekte birçok sıkıntılarla karşılaştıklarını, son düzenlemelerle erkeklerden de hemşire alımı yapıldığını ancak  genellikle erkeklere masa başı görev verildiğini dolayısıyla sahadaki hemşire açığının giderek büyüdüğünü belirtti. Sağlıkta Dönüşüm Projesi çerçevesinde hemşirelik mesleğinin oldukça haksızlığa uğratıldığını sözlerine ekledi.

Öğleden sonraki oturumda panel yöneticisi Dr. Ahmet METİN yaptığı kısa konuşmada sistemin sadece sağlık ve eğitim değil bütün Türkiye’deki konuların birlikte alınması gerektiğini. Cumhuriyetin kuruluş felsefesi altı oka, Atatürk’ün devrimlerine bir bir hücumlar ederek yok edilmekte olduğunu, Cumhuriyete inanan bütün kitle örgütlerinin bir araya gelmesi gerektiğini, yangın bütün Türkiye’yi sararken yapacağımız ilk şeyin hep birlikte yangını kontrol altına almak durumunda olduğumuzu ancak kontrol altına alındıktan sonra diğer yerleri sönürmenin daha kolay olduğunu söyleyerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı

Dr. İsmail ÇEÇEN aile hekimliğindeki sorunları örneklemelerle izah etmeye çalıştı. Kiralık olan aile hekimliği yerleri ile mukaveleyi biz yapıyoruz, sabahları biz açıyoruz, yer giderleri ile biz uğraşıyoruz, hastalara verilecek zamanın büyük kısmını bu türlü idari işlerle uğraşarak geçiriyoruz, “sağlık sisteminde yıllardır çalıştığım için her geçen gün geriye doğru gidişi görmekten dolayı çok üzgünüm” dedi.

 En son olarak İstanbul Barosu adına Av. Yeter KILIÇ söz aldı. Hekimlerin ceza yasaları ile karşılaştıkları sıkıntıları, haksızlıkları örnekleri ile anlattı. Yeni çıkan caza yasaları ile hekimlik mesleğini nasıl kontrol altına alınarak yönlendirilmek istendiğini söyledi.

Panelde Sağlık Hak Sen Toplu Pazarlık Koordinatörü Umut YANARDAĞ ile CHP Fatih İlçe Başkanı Uğur Ataş’ta birer kısa konuşma yaptılar. Daha sonra toplantı birlik ve beraberlik çağrısı yapılarak sonlandırıldı.