Asgari ücret insanca ücret olmalıdır!

Asgari ücret insanca ücret olmalıdır!

“Asgari ücret”, işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden “en az düzeyde karşılama”ya yettiği varsayılan, bir çalışma günü veya bir aylık çalışmaya ödenmesi gereken yasal ücret olarak tanımlanmaktadır.

Bu tanımıyla işçileri, emekçileri, dolaysıyla geniş halk kitlelerini ilgilendiren en önemli ücrettir.

Tüm ekonomiler gibi kapitalist ekonomiler de, sistemi ayakta tutan emekçilerin emeğinin bedeline göre konumlanırlar. O yıl, tüm emekçi ücretleri bu ücrete göre ayarlanır.

Asgari ücret “en az düzeyde karşılama” anlamıyla bir köle ücretidir. Ülkemizde bir kira ücretini karşılamayı öteye geçmemiştir.

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizde asgari ücretin gerçekçi, dolaysıyla tatmin edici olmadığı daha iyi görülecektir.

2012 ve 2013 yılı rakamlarıyla -net- asgari ücret, Almanya’da 2865 Dolar, Belçika’da 2496, İngiltere’de 3657, Fransa’da 2845, Hollanda’da 2671, İtalya’da 2078 Dolardır.

Türkiye’de ise (Doların son yükselişini hesaba katmazsak!) 415 Dolardır. “Ekonomik kriz” içindeki komşumuz Yunanistan’da bu rakam 1250 Dolardır.

Asgari ücret, halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için brüt bin 21 lira 50 kuruş, net 803 lira 68 kuruş olarak uygulanıyor.

Yeni asgari ücretin geçerli olacağı 1 Ocak 2014 tarihine kadar Asgari Ücret Tespit Komisyonun yaptığı 4 toplantıda taraflar zam oranında bir türlü anlaşamamış, ancak Hükümet yılın iki ayrı döneminde ‘yüzde 4.5 + 4.5 oranında zam teklif etmiş, bunu da en yüksek ‘yüzde 5+5′e çıkarmıştır. Ancak işçi örgütleri bu oranı da kabul etmemiştir. Bu duruma göre net asgari ücret 848 lira olacağı tahmlin edilmektedir

Asgari ücret, sermayeden yana, onun sorunlarını giderme amacıyla değil, insanca bir yaşamı hak eden emekçilerin gereksinimlerine göre saptanmalıdır.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak asgari ücretin en düşük memur maaşı olan 1.600 liraya çıkarılmasını ve vergiden muaf tutulmasını istiyoruz.

BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU