ATATÜRK DÜŞMANI ORTAÇAĞCI

ATATÜRK DÜŞMANI ORTAÇAĞCI

ATATÜRK DÜŞMANI, ORTAÇAĞCI "SÖZDE TARİHÇİ" MUSTAFA ARMAĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPTIK

Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk'e saldırmakta sınır tanımıyor. Ortaçağcıların "Sözde tarihçi"si Mustafa Armağan bu sefer Edirne’de katıldığı panel sonrası Atatürk ile ilgili attığı tweetler ile haddini aşmıştır.

 

Osmanlı ve Cumhuriyet tarihiyle ilgili kitaplarıyla tanınan Mustafa Armağan, Edirne İl Milli Eğitim müdürlüğünün davetiyle Edirne Sosyal Bilimler Lisesi’nde konferans vermiştir.
Bu konferanstan sonra okuldaki izlenimlerini twitter hesabından paylaşan Armağan;

 

“Dün bir okula gittim Edirne’de. Okul ele geçirilmiş! Kanton gibi. Kemalist kanton! MEB uyansın!”, “Dün Edirne’deydim. Acilen el atılmazsa güzelim Edirne Kemalist sözde aydınların elinde can verecek. Edirne’ye sahip çık Türkiyem” ve “Acilen Edirne ve Çanakkale’yi kurtarma seferberliği başlatılması gerekiyor.”  Açıklamalarını yaparak;

 

1- Atatürk’ün Hatırasına Hakaret suçunu düzenleyen 5816 sayılı Kanuna göre bu ifadeler açıkça suç oluşturmaktadır. Aynı kanunun 2. Maddesi uyarınca müsnet suç basın yoluyla işlendiğinden arttırılarak tecziyeye hükmedilmelidir.

 

2- Şüphelinin  sözlerinin  tehlike arz eden boyutuysa; Edirne’yi “Kemalistler”den, yani halkın önemli bir bölümünden “kurtarma seferberliği” yapmaya çağırmakta olmasıdır.

 

Öyle ki “acilen el atılması” talebiyle, halkın bir bölümünü, diğer bölümüne karşı kışkırtmasında zaman mefhumunu da “acil” biçimiyle kodlayarak tahrikin boyutunu arttırmaktadır.

 

Biz bu tür tahrik, kışkırtma ve provokasyonları, Çorum’da, Maraş’da, Sivas’da, hatta son olarak Ankara patlamasında da gördük. Halkın bir bölümünü intikam alınacak, seferberlik ilan edilecek, bir şehri onlardan kurtaracak çağrılar yapmak, tam da bu nedenle, TÜRK CEZA KANUNU’NUN 216. Maddesinde düzenlenen, HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA suçunu oluşturur.

 

Madde 216 şöyledir:

“(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

A) TCK’nın 216. Maddesinin birinci fıkrası açısından bir değerlendirme yapıldığında;

 

“Halk kesimi ile ifade edilen, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip, adet ve şahıs olarak belirli olmayan kişi topluluğudur. Ancak halkın tamamının değil, bu şekilde farklı özelliklere sahip bir kesiminin tahrik edilmesi ve yine aynı şekilde, halkın tamamı aleyhine değil, bu şekilde farklı özelliklere sahip bir kesimi aleyhine tahrik yeterlidir. Dolayısıyla da tahrik, bu şekilde adet ve şahıs olarak belirli olmayan kişi topluluğunun, yine adet ve şahıs olarak belirli olmayan, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip kişi topluluğu aleyhine tahriki şeklinde olmalıdır” (HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA PROVOCATION OF HOSTILITY AND GRUDGE IN SOCIETY OR HUMILIATION Aykut ERSAN, TBB Dergisi 2014 (111), s.97)

 

“Suçu oluşturan “tahrik”, soyut saygısızlık ve reddin ötesinde, bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tür tavırları pekiştirmeye objektif olarak elverişli olmalıdır.

 

Kişinin söz ve davranışlarının, halkın bir kesimi üzerinde tahrik konusu fiillerin işleneceği hususunda duyulan endişeyi haklı kılacak bir etki oluşturması ve bu doğrultuda zarar neticesi doğurmayan bir hareketlenmenin meydana gelmesi gerekir.

 

 İfade ve eleştiri sınırlarında kalmayan bu ifadeler yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama suçunu işlemiştir.

 

Şahsen de Edirne’de yaşayan biri ve bir Kemalist olarak, ayrımcılık ve tahrik ile halkın bir bölümüne hedef gösterilen kişilerden olmakla, suçun mağdurlarından olduğum kanaatindeyim.

 

Şüphelinin cezalandırılması, ülkemizde yeni Maraş, Çorum, Sivas ve Ankara katliamlarının olmasını engellemek için, şahsım, şehrim ve ülkem adına, toplumsal sözleşmenin, cumhuriyet hukukunun ve ceza hukukunun olmazsa olmazı olarak görüyorum.

 

 Mustafa armağan hakkında müsnet suçlardan soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını ve tecziyesinin sağlanmasını talep ediyorum.

 

Ayrıca, "Sözde Tarihçi" olarak tanınan Mustafa Armağan, Atatürk düşmanı açıklamalarıyla biliniyor.” Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Cumhuriyete, Mustafa Kemal Atatürk’e ve Laikliğe  karşı, düşmanca tutumları bilinen birini neden edebiyat günlerine davet etmiştir?

 

Bizler Milli Eğitim Müdürünün bu sözde tarihçi Mustafa Armağanın, Cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düşüncelerini bildiğini ve aynı fikirleri paylaştığını düşünüyoruz. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından derhal görevden alınmasını talep ediyoruz. Bu zihniyette birinin Milli Eğitim  Müdürü olarak görmek istemiyoruz.

 

Edirne halkı, Cumhuriyet ve  kazanımlarının korunması ve gelecek kuşaklara taşınması için demokratik mücadelesini  her daim yapmaktadır.  Bundan sonrada yapmaya devam edecektir.

                       

                                                                                  BİRLEŞİK KAMU-İŞ

                                                              GENEL ÖZLÜK HUKUK TİS SEKRETERİ

                                                                                      ENGİN ÇOĞAL

 

Suç Duyurusunun Metni İçin Tıklayın.