BAHARIN MÜJDECİSİ NEVRUZ BAYRAMINI KUTLUYORUZ   

BAHARIN MÜJDECİSİ NEVRUZ BAYRAMINI KUTLUYORUZ   

Bugün baharın müjdecisi, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü dünyanın en eski ve en zengin barış ve dostluk bayramını kutluyoruz. Nevruz yani yeni gün, hayatın akışı içinde bireyin ve toplumun ruhunda oluşan, kırgınlıkları, hüzünleri arındırma günü.

Yaşadığımız coğrafya Mezopotamya, Ortadoğu, Anadolu, Akdeniz, Ege, Karadeniz, hiçbir coğrafyaya nasip olmayacak kültürel zenginliklerle doludur. Çok tanrılı mitolojiler, tek tanrılı dinler hep yaşadığımız coğrafyadan doğmuştur.

Yaşadığımız coğrafyaya sahip olmak adına topluluklar tarih boyu birbiriyle çatışma halinde olmuş. Ancak bir tarafta paylaşım kavgası sürerken, bir taraftan da farklı inançlar ve etnik yapılar ortak yaşama kültürü oluşturmuştur.

Nevruz, aynı zamanda insanların birlikte oluşturdukları ortak kültürün de adıdır. Nevruz ayrışmanın değil birlik ve beraberliğin sembolü olmalıdır. Bunu yapacak olanlar da yine bu coğrafyanın insanlarıdır.

Bölgemiz bugün ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Gözünü bölgemize diken emperyalist güçler bir taraftan ülkemizde etnik ve dinsel ayrımcılığı körüklerken diğer taraftan Ortadoğu’yu yeniden biçimlendirmeye çalışmaktadır.  Ortadoğu’da yaşananları bu bağlamda değerlendirmek gereklidir. ABD ve AB’nin bölgemizi küresel politikalarına uygun olarak yeniden düzenlemeye çalışmaktadır. Çünkü bu coğrafyanın merkezinde bulunan ülkemiz, bu olaylardan en çok etkilenecek ülkedir.

Nevruzu şiddetin bir parçası haline getirenler yakın bir gelecekte, bunun ülkemizi büyük felaketlere sürükleyebileceğinin hesabını yapmak zorundadırlar. Oysa Nevruza ulusal bir bütünlük içerisinde sahip çıkmak yaşayabileceğimiz pek çok sorunu da kendiliğinden halledecektir.

Nevruz kutlamalarının sevinç ve mutluluk getirmesi yerine, çatışma ve gözyaşı getirmesi bu bağlamda düşünülmelidir. Çünkü bu coğrafya büyük uygarlıkların ortaya çıktığı bir coğrafya olduğu gibi büyük çatışmaların da olduğu bir coğrafyadır. Bu gerçek asla göz ardı edilmemelidir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; ulusumuzun ve  tüm Ortadoğu halklarının Nevruz Bayramı’nı kutluyoruz. Nevruz, herkesin ona yüklediği anlamlarla birlikte kutlayabileceğimiz bir gün olmalı. Nevruz, birlikteliğimizi yok eden ateşlere karşı, Nevruz ateşini, birlikteliğin ateşi olarak yakıp, omuz omuza üzerinden atladığımız, birlikte kutlayabildiğimiz, bir bayram olmalı. Er ya da geç bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. İşte o zaman doğaya gelen bahar ile birlikte, insan olmanın, insanlığın bayramını kutlayacağız.

 BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU