Bayrak İndirme Rezaleti ve Geldiğimiz Nokta…

Bayrak İndirme Rezaleti ve Geldiğimiz Nokta…

Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Komutanlığı garnizon sahası içinde indirilen bayrağımız ve olayın görüntüleri hepimizi, yürekten yaraladı.

“Açılım” diye bir şey uydurup bunu da yalnızca “Analar ağlamıyor”a indirgeyerek bölgede PKK’nin yıllardır ne yapmak istediğini anlamamazlıktan gelenleri, emperyalizmin bölgede konuşlanmasının etkilerini, bölge havzasının ABD ve Batı çıkarları için 1. derecede stratejik alan olarak belirlenmiş olduğu gerçeğini görmezden gelenlerin gafletini yıllardır Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak anlatmaya çalışıyoruz.

Bu nedenle bugün yaşananlar bizim için üzücü olduğu gibi ne yazık ki bildiğimiz bir gerçektir.

AKP iktidarları on iki yıldır bir milleti millet yapan bütün değerleri hallaç pamuğu gibi savurdu. s Şimdi sıra en önemli değerimize, yani bayrağımıza gelmiştir.

Bayrak bir milletin bağımsızlık ve onur sembolüdür; savaş alanlarında bile düşmanlar bayrağa saygı gösterirler.

Dünyanın en kalleş ve piyon örgütlerinden biri olan PKK’den böyle bir beklentimiz yok elbette.

Sözümüz bu bayrağın korunması işi Anayasa ve yasalarla kendisine verilmiş olan ve birinci derecede sorumlu olması gereken siyasal iktidara ve Silahlı Kuvvetleredir.

Türk Bayrağının nasıl göndere çekileceği, ne zaman yarıya indirileceği, nasıl korunacağı 2893 numaralı “Türk Bayrağı Kanunu”yla belirlenmiş, 24/9/1983 tarihli ve 18171 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasanın 7. maddesine göre, “Türk Bayrağına, sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.”

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak yasayı uygulamayanların da aynı cezaya çarptırılmaları gerektiği düşüncesindeyiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye devletini içten ve dıştan gelebilecek tehditlere karşı savunma görevini üstlenmiş olan silahlı devlet kuruluşudur. Yaptırım gücünü Anayasamızdan alır.

AKP iktidarı ve özellikle Başbakan, 17 Aralık 2013 tarihinden sonra ülke menfaatlerini değil, kendi canını ve kendisiyle birlikte suç işlediği muhtemel şahısları kurtarmak ve iktidarda kalabilmek için her türlü tavizi vermeye hazır bir durumdadır.

Daha dün Taksim’de Türk Bayrağı satanı tutuklayıp yargılayanlar, “açılım” denen politikalar nedeniyle bayrağı indirenleri görmezden gelmekte, ceza olarak da ancak orada görevli gariban askerlere gücü yetmektedir.

Birleşik Kamu İş olarak AKP’ye hatırlatırız ki Kürt halkı PKK yöneticilerince dört koldan yapılan isyan çağrılarına uymamakta, tarihsel sağduyularıyla ülkelerine sahip çıkmaktadırlar.

Son “Bayrak indirme” olayıyla ne yapmak istediklerini açıkça gösterenler bu ülkenin gerçeklerinden ne kadar uzak olduklarının farkında değiller.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu kuruluşundan bu yana ülke gerçekleri konusunda bakış açısının ne kadar doğru zeminde olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Herkes bilmelidir ki ülkemizi zorla, yapay bahanelerle kimsenin bölmeye gücü yetmeyecektir.

Kim olursa olsun Türk Bayrağına saygısızlık yapmak kimsenin haddine değildir!

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!

BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU