BİRLEŞİK KAMU-İŞ: 1 MAYIS'TA TAKSİM'DEYİZ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ: 1 MAYIS'TA TAKSİM'DEYİZ

Açıklamayı okumak için tıklayın.                                                                    

Afişimizi indirmek için tıklayın

BASINA VE KAMUOYUNA

1 MAYIS’TA TAKSİMDEYİZ!

Ülkemizde yaşam emekçiler ve halkımız için her geçen gün daha da zor ve çekilmez hale gelmektedir.

            Kamu emekçilerinin iş güvencelerini sağlayan “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu” değiştirilerek kamu emekçilerinin performansa dayalı esnek çalışma yönetimi ile iş güvencesiz, siyasi iktidarın memuru ve koşulsuz kapıkulu yapılmak istendiği,

            İşçilerin kıdem tazminatına göz dikilerek yaşamın her alanında uygulanan ve her geçen gün yaygınlaşan taşeron çalışma sistemi ile acımasızca bir sömürünün egemen olduğu,

Yüksek girdi fiyatları, yakıta yapılan yüksek zamlar, yüksek faiz ve vergi borçları nedeniyle elde ettiği ürünü değerinden satamayan üreticilerin, tefecinin eline düşürüldüğü,

            Umutla ve heyecanla açtığı iş yerini siftah yapamadan kapatmak zorunda kalan esnafın işsizler ordusuna katıldığı,

            Yaşamının büyük bir bölümünü kamu ve özel sektörün çeşitli kademelerinde çalışarak geçirmiş milyonlarca emeklinin sefalet ücretinde yaşamaya mahkum edildiği,

            Sayıları beş milyonu bulan asgari ücretlinin, çok zor ve ilkel koşullarda açlık sınırının altında çalışmak zorunda bırakıldığı,

            Devletin kendi resmi rakamlarına göre işsizlik rakamlarının ürkütücü ve kaygı verici boyutlara ulaştığı, ciddi bölümünün üniversite mezunu her beş gencimizden birinin işsiz olduğu,

            Toplumun büyük bir bölümünü oluşturan işçinin, memurun, emeklinin, üreticinin, küçük esnafın mutsuz, kaygılı daha da önemlisi umutsuz olduğu bir süreçten geçmekteyiz. Böyle bir süreçte emekçiler ve halk her geçen gün daha da yoksullaşırken siyasi iktidar eş, dost, akraba ve yandaşlarından kendi zenginlerini ve mutlu azınlığını yaratmıştır.

            Siyasi İktidar yoksulluğa, yolsuzluğa ve eşitsizliğe karşı toplumda oluşabilecek, demokratik tepkileri engellemek ve iktidarını sürdürebilmek için, devletin kurumlarını kendi kurumları haline getiren, ülkemizi hukuk devletinden polis devletine dönüştürecek olan “İç Güvenlik Yasası”nı bütün uyarılara ve tepkilere rağmen uygulamaya koymuştur.

            Ülkemiz ve geleceğimiz adına kaygı verici gelişmelerin yaşandığı böyle bir süreçte, sınıf bilinci ile emeğimize, ulus bilinciyle vatanımıza, yurttaş bilinciyle Cumhuriyetimize sahip çıkan, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak; 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde başta TAKSİM olmak üzere bütün Türkiye’de alanlarda olacağız.

            Emekten, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten, bağımsızlıktan ve sosyal hukuk devletinden yana olan bütün emekçileri ve halkımızı 1 Mayıs’ta TAKSİM’de ve Türkiye’de alanlarda, kol kola, omuz omuza birlikte olmaya davet ediyoruz.

 

YAŞASIN 1 MAYIS BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ!

YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI!

 

BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

1 mayıs'ta taksimdeyiz