BİRLEŞİK KAMU-İŞ: 29 KASIM 2015 TARİHLİ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI

BİRLEŞİK KAMU-İŞ: 29 KASIM 2015 TARİHLİ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU

29.11.2015 BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, 29.11.2015 tarihinde aşağıdaki gündemlerle toplanarak;

1-Açılış

2-Konfederasyon çalışmaları hakkında bilgilendirme

3-Anayasa değişikliği hakkında bakışı açımızın tespiti

4-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliklere karşı mücadelemizin belirlenmesi

5-İl Temsilciliklerinin oluşumundaki aksaklıkların değerlendirilmesi

6-Mali durum

Belirtilen gündem maddeleri Birleşik Kamu-İş Başkanlar Kurulu’nun gündemine sunulmuştur.

       Başkanlar Kurulu; Konfederasyon Genel Başkanı Hasan Kütük Başkanlığında, MYK Üyeleri Mücahit Dede, Ali Taştan, Semra Pektopal, Birleşik Kamu-İş Denetim Kurulu üyesi H.Oğuz Öney, Büro-İş Genel Başkanı Haydar Şahindokuyucu, Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, Enerji-İş Genel Başkanı Volkan Türkyılmaz, Genel Sağlık-İş Genel Baskani Zekiye Bacaksız,Kültür Sanat-İş Genel Başkanı Hamza Candanoğlu, Tapu Çevre Yol-İş Genel Başkanı Hakan Toprakezer, Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Ulaşım-İş Genel Başkanı Adem Çalışkan, Tüm Yerel-Sen MYK Üyesi Arif Alel’in hazır bulundukları Başkanlar Kurulu toplantısında gündem değerlendirilmiştir.

 Emek ve Tam Bağımsız TÜRKİYE mücadelemizi yükselteceğiz

Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı ve en zor sürecini yaşamaktadır. Ülkemizi 13 yıldır tek başına yöneten AKP iktidarı; yoksulluğun, yolsuzluğun, işsizliğin, eşitsizliğin ve adaletsizliğin en üst noktaya ulaştığı bir dönem yaşatmıştır.  Siyasal iktidar, cumhuriyetin kazanımları olan ve ekonomik bağımsızlığın temelini oluşturan ulusal sanayimizin güvencesi kurumlarımızı özelleştirme adı altında yabancılaştırdı.  AKP yönetimi; şiddeti, cinayetleri  ve intihar olaylarını özellikle de kadın cinayetlerini artırıcı boyutlara taşıyıp toplumsal ve sosyal barışımızı tehdit etmiştir.  Ülkeyi şiddet ve kaosla yöneten AKP iktidarı; işbirlikçi ve taşeronların eliyle de ülkemizde ve bölgemizde yarattığı küresel terör, iç ve dış güvenliğimizi tehdit edip ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye sokmuştur.

Cumhuriyetin ve Barışın Sesi olacağız

7 Haziran seçimlerinde istediği sonuca ulaşamayan AKP; kaos ve şiddet planını devreye sokmuştur.  Terör olayları nedeniyle şehit düşen askerlerimiz, polislerimiz ve onlarca insanımız hayatını kaybetti.  1 Kasım seçimleri öncesinde başta Ankara Katliamı olmak üzere Suruç ve Diyarbakır patlamalarıyla artan terör olayları sonrası yapılan anket çalışmaları ve siyasal iktidarın açıklamaları toplumu derinden sarsmıştır.  Kan, göz yaşı ve acılar üstünde siyaset yapılmış ve ülkenin birlik ve beraberliği üzerinde oy devşirilmeye çalışılmıştır.

1 Kasım seçimleri öncesinde “400 milletvekili verseydiniz durum böyle olmazdı” söyleminin hafızalarda tazeliğini koruyarak ülkede yaratılan baskı ve tehdit karşısında umutsuzluğa kapılan halk, daha fazla insan ölmesin diye, AKP’yi tek başına iktidara getirmiştir.

Emperyalizmin güdümünde ve çıkarları doğrultusunda hareket eden AKP, ulusal çıkarlarımızı bir kenara bırakıp, iç ve dış barışımızı tehlikeye sokmaktadır. Siyasal iktidarın; Uluslararası İlişkilerde ise Suriye üzerindeki emperyalist kuşatmaya mezhep siyasetiyle taraf olması komşumuz Suriye ile ilişkilerin bozulmasına yol açmıştır. Bu anlayış; uzun vadede Uluslararası ilişkilere zarar vererek Rusya  ile savaş noktasına taşımıştır.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün ve üst düzey askerlerin tutuklandığı, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin silahlı saldırıyla öldürüldüğü gelişmelerin yanında ülkemiz ve geleceğimiz için olağanüstü kaygı verici olaylar yaşanmaktadır.

Anayasamızın güvencesi Cumhuriyetin Kurucu iradesidir

Başbakan Davutoğlu’nun "Bugünkü sistemin Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamadığı, artık bu gömleğin bu ülkeye dar geldiği apaçık ortadadır" diyerek Anayasa ve Başkanlık Sistemi’nin işaretini vermiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Rize konuşmasında “milletin doğrudan cumhurbaşkanını seçmesiyle yeni bir döneme girilmiştir. Artık ülkede sembolik değil, fiili gücü olan bir cumhurbaşkanı var. İster kabul edilsin, ister edilmesin; Türkiye’nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken, bu fiili durumun hukuki çerçevenin anayasal olarak kesinleştirilmesidir.” sözlerini sarf etmiştir. Cumhurbaşkanın bu sözleri üzerine Konfederasyonumuz suç duyurusunda bulunmuştur.

AKP her fırsatta Atatürk devrimlerini, parlamenter demokrasiyi, sosyal ve hukuk devletini ortadan kaldıracak uygulamalar içerisine girmektedir. AKP’nin uygulamaları sadece TBMM’deki çoğunluğuna güvenerek Anayasa değişikliği ve Başkanlık hayali içerisinde olmasından geliyor.  Bu durumun meşruluk zeminin bulunmadığı ve ulusal iradeyi yok sayması sebebiyle kabul görmeyeceğini bilinmesi gerekmektedir.

657 devlettir. Devletin ortadan kaldırılmasına seyirci kalmayacağız!

AKP iktidara geldiği ilk günden bugüne kadar topluma ve kamu çalışanlarına yenilik, devrim ve reform adı altında sunduğu her değişiklik, kazanılmış hakları ortadan kaldıran, tırpanlayan uygulamalar olarak yaşam bulmuştur. 1 Kasım seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı tarafından dillendirilen ve paralel yapı ile mücadeleymiş gibi sunulan 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası’nda değişiklik bir gaflettir. Hükümetin paralel yapı bahanesi aslında memur güvencesini ortadan kaldırmaya yöneliktir. İlk bakışta salt devlet memurlarının iş güvencesini ortadan kaldıran bir değişiklik gibi algılansa da, mevcut değişiklik ile devleti ortadan kaldırarak, halkın eşit, adil ve nitelikli hizmet almasını ortadan kaldırmaktadır.657 sayılı yasada ki değişiklikle kamunun yerelleşmesinin aslında özerkleşmesinin de önünü açarak üniter devlet yapısını da tartışılır hale getirecektir.

 Etkin ve etkili fiili meşru mücadeleye

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak etkin ve etkili emek mücadelesini yükseltmek için;

Konfederasyonumuzun İl Temsilcilik Yürütmesi’nin ve Sözcüsü’nün, yönetmenliğe uygun olarak oluşturulmasına ve 15 Ocak 2016 tarihine kadar İl Temsilciliği’ni oluşturmayan illere de Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu tarafından atama yapılmasına karar verilmiştir.

AKP iktidarının, Anayasa ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapmak istediği değişikliklere karşı panel, sempozyum, eylem, etkinlikler organize etmek amacıyla Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu’ndan ve Sendikaların Merkez Yönetim Kurulu’ndan birer kişinin görevlendirilmesiyle bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir. 

KOMİSYONDA GÖREV ALACAKLAR;

Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Mücahit Dede,

Ulaşım-İş Genel Başkanı Adem Çalışkan,

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız,

Eğitim-İş Genel Sekreteri Mehmet Altıntop,

Tüm Yerel-Sen Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Arap Mucur,

Kültür Sanat-İş Genel Basın Halkla İlişkiler Sekreteri Aylin Çınar,

Enerji-İş Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Önder Karagöz,

Büro-İş Adnan Okur,

AKP hükümetinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası’nda değişiklik yapma düşüncesinin arka planı 3 Kasım 2002 tarihine dayanmaktadır. İktidara geldiği günden beri memur güvencesiyle ve cumhuriyetin temelleriyle oynamak istemektedir. Birleşik Kamu-İş olarak; devletin devamlığı için memur güvencesinin önemli olduğunu, memurların siyasal iktidarların memuruna dönüşmesini engellemek amacıyla iş güvencesinin koruması, örgütlü, güçlü bir duruş sergilenmesi için emek veya örgütlenme alanında mücadele yürüten konfederasyonlarla ve sendikalarla birlikte hareket edilmesi konusunda etkin mücadele yürütülecektir.

Birleşik Kamu-İş Ar-Ge birimi, Türkiye’deki gıda maddelerindeki fiyat değişimini izlemek amacıyla 115 ürünün fiyat artışını aylık olarak analizlerini yaparak tüketimindeki dalgalanmaları takip edecek.  Türkiye’deki en yoksul kesimlerin, gelirlerinin önemli bir bölümünü gıdaya harcaması nedeniyle de Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu gıda fiyatlarındaki gelişmeleri aylık olarak izleyip düzenli olarak her ayın son haftasında kamuoyuyla paylaşılması konusunda karar verildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Yayını “Birleşik Kamu-İş” dergisinin üçüncü sayısı (Ekim 2015) Eğitim, Basın-Yayın ve Bilişim Komitesi tarafından çıkartılarak bundan sonraki yıllarda Konfederasyon dergisinin mevsim bazlı (yılda 4 kez) yayınlanmasına karar verildi. Bağlı sendikaların etkinlik, eylem ve örgütsel çalışmaları ve alanlarına yönelik geliştirici yazıları ile dergi içeriğine zenginlik katlamaları konusunda anlaşıldı. Eğitim ve Basın faaliyetlerinin bağlı sendikalarla ile organize bir şekilde yürütülmesi ve işbirliğinin sağlanması için sendikaların Eğitim ve Basın Yayın Sekreterleri ve Konfederasyonun Eğitim ve Basın Yayın Bilişim Komitesi'nin toplantı yapması ve Konfederasyon tarafından sendikalara gönderilen yazılı dergi vb. materyallerin zamanında üyelere ulaştırılmasına azami özenin gösterilmesi konusunda anlaşıldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun; bayrağının yükseltilmesi, kurumsal kimliğinin geliştirilmesi için demokratik merkeziyetçilik ilkesine mutlak uyulması, logosunun standartlaştırılması, Konfederasyon hukukuna, aldığı kararlara saygı gösterilmesi, eleştiri ve özeleştirinin organlarda yapılması, kurumsal ve sendikal ortak dil kullanılması Anayasa konusunda uzman kişilerden destek alınması, Konfederasyonun etkinliklerine, eylemlerine ve kararlarına katılım gösterilmesi konusunda fikir birliğine varılarak yukarda anlatılan ilkeler ve hedefler doğrultusunda harekete geçilmesi kararlaştırılmıştır.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

BAŞKANLAR KURULU

29 Kasım 2015 Tarihli Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesini İndirmek İçin Tıklayın