Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Hasan Kütük: “Polis ile yurttaş karşı karşıya gelecek, sonuçları kestirilemeyecek"dedi.

Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Hasan Kütük: “Polis ile yurttaş karşı karşıya gelecek, sonuçları kestirilemeyecek

SIKIYÖNETİM YASASINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ankara Güvenpark’ta stant kurarak  “Sıkıyönetim Yasasına Hayır” bildirisi dağıttı. Tepki amacıyla basın açıklaması yaptı.   Birleşik Kamu İş Konfederasyonun çağrısıyla bağlı sendikalar ve başkanları bir araya gelerek “Sıkıyönetim yasasına” karşı destek verdi.

‘Sıkıyönetim Yasasına Hayır’ yazılı pankart açarak ‘AKP’nin yasası diktatörlük yasası’, ‘Faşizme karşı omuz omuza’,  ‘AKP yasanı al başına çal’ ‘Diktatörlük yasası AKP’nin yasası” sloganları atarak AKP’nin TBMM’de çıkarmak istediği “İç Güvenlik Paketi’ni protesto etti. 

"TOPLANMA HAKKI TEHLİKEYE DÜŞÜYOR"

“İç Güvenlik Paketi"nin hukukun genel ilkelerine, anayasaya ve evrensel hukuk değerlerine açıkça aykırı olduğunu belirten Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, “Bireyler, yargı güvencesinden yoksun ve korumasız hale gelecek; demokratik hak ve özgürlükler iktidarın, idarenin ve polisin insafına bırakılacaktır” dedi.

Demokratik kitle örgütlerinin her türlü toplanma, gösteri ve yürüyüş hakkının terör eylemi kapsamına alınabileceğine dikkat çeken Kütük,  “Herkes yasa dışı örgüt üyesi sayılabilecek. Polise tanınan 48 saat gözaltı süresi nedeniyle siyasal iktidara ve hükümete karşı düzenlenecek demokratik hak arama eylemleri, eylem öncesinde yöneticilerinin gözaltına alınması nedeniyle fiilen engellenmiş olacaktır. Sadece demokratik ve barışçıl gösteriye katılanlar değil, herhangi bir adli olaydan karakola düşen yurttaş da savcının haberi olmaksızın 48 saate kadar gözaltında tutulabilecek; avukatına ve ailesine ulaşma hakkı fiilen engellenebilecek” ifadelerini kullandı. 

Kütük, Yasama, yürütme ve yargıdan oluşan erkler ayrılığının en önemli unsurlarında olan yargının yetkilerinin fiilen ortadan kaldırıldığını belirterek şöyle konuştu: “Mülki amirlere ve polise tanınan silah kullanma da dâhil olağan üstü yetkilerle yaşam hakkı tehdit altına girecektir. Polis ile yurttaş karşı karşıya gelecek, sonuçları kestirilemeyecek toplumsal gerginliklerin ve patlamaların fitili ateşlenecektir.”

Basın açıklamasını okumak için tıklayın.