BİRLEŞİK KAMU İŞ OLARAK 1 MAYIS’TA TAKSİMDEYİZ…

BİRLEŞİK KAMU İŞ OLARAK 1 MAYIS’TA TAKSİMDEYİZ…

1 Mayıs ilk kez 1923 yılında yasal olarak işçi bayramı olarak ilan edilmiştir.

500 bin kişi ile kutlanan 1977 1 Mayıs’ı kana bulanmış 34 emekçi katledilmiştir. 1977 1 Mayısından bu yana Taksim Meydanı’nı siyasal iktidarlar emekçilere yasaklama eğilimi göstermişlerdir.

Birleşik Kamu-İş olarak bu yıl, 1 Mayısla özdeşleşen TAKSİM Meydanı’nda olacağız.

Taksim Meydanı emekçilerin vazgeçilmezidir. Demokrasiden, özgürlükten, bağımsızlıktan yana tüm güçleri dayanışmaya ve bu 1 Mayısı TAKSİM’de birlikte kutlamaya çağırıyoruz.

Ülkemiz ve geleceğimiz adına kaygı verici gelişmelerin yaşandığı bir süreçte, sınıf bilinci ile emeğimize, ulus bilinciyle vatanımıza, yurttaş bilinciyle Cumhuriyetimize sahip çıkan, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde TAKSİM’de güçlerimizi birleştireceğiz.

Emekten, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten, bağımsızlıktan ve sosyal hukuk devletinden yana olan bütün emekçileri ve halkımızı 1 Mayıs’ta TAKSİM’de ve Türkiye’de alanlarda, kol kola, omuz omuza birlikte olmaya davet ediyoruz.

YAŞASIN 1 MAYIS BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ!

YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI!

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU