Birleşik Kamu-iş ve Bağlı Sendikalar Toplu Sözleşme Taslağını Hazırlamak Üzere Bir Araya Geldi

Birleşik Kamu-iş ve Bağlı Sendikalar Toplu Sözleşme Taslağını Hazırlamak Üzere Bir Araya Geldi

Memurları temsilen en çok üyeye sahip konfederasyon ile devlet arasında Ağustos ayında gerçekleştirilecek Toplu Sözleşme görüşmesi öncesinde,  “2016-2017 Toplu İş Sözleşmesi Raporu” oluşturmak üzere Konfederasyonumuza bağlı sendikaların TİS ve Hukuk Sekreterleri bir araya gelerek,Toplu Sözleşme taslağı çalışmalarına başladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu “17-18 Haziran Başkanlar Kurulu” toplantısı öncesinde  Birleşik Kamu-İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Engin Çoğal Başkanlığında “2016-2017 Toplu İş Sözleşmesi Taslağı”nı tartışmak için bağlı sendikaların TİS Sekreterleriyle bir araya geldi.

Toplantıya,  Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş,  Eğitim-İş Genel TİS ve Özlük-Hukuk Sekreteri Gülfer Murat, Genel Sağlık-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Selçuk Önce,  Tüm Yerel-Sen Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Arap Mucur katıldılar.

YENİ TİS DÖNEMİ KAYGILARI İÇERİYOR

“2016-2017 Toplu İş Sözleşmesi Rapor Taslağı”nı hazırlama gerekçesini taslağın giriş bölümünü okuyarak açıklayan Birleşik Kamu-İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Engin Çoğal, “Türkiye’nin, siyasal olarak otoriterleştiği, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı Cumhurbaşkanın tarafsızlığı ve Anayasa’nın askıya alındığı, hak arama özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı ve daha birçok olumsuzluğun yaşandığı bir dönemi, iktidar partisinin TBMM’de çoğunluğu kaybetmesiyle geride bırakmayı umut etiğimiz bir dönemde 2016-2017 yıllarını kapsayan, ‘sözde’ bir yeni toplu sözleşme sürecine giriliyor” dedi.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER REFARANS ALINACAK

Kamu çalışanlarının sendika özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarına ilişkin anayasal ve yasal düzenlemelere dikkat çeken Çoğal, “4688 sayılı Devlet Memurları Sendikalar Kanunu, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırıdır ve uluslararası normlardan uzaktır. Anayasa’nın 90’ıncı maddesindeki açık hükme rağmen, AKP hükümeti, Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uygun anayasal ve yasal düzenlemeler yapmaktan ısrarla kaçınmıştır. Türkiye’nin 7 Haziran 2015 genel seçimlerinin sonucunda halk, AKP’nin tek parti iktidarına son vermesi, ülkenin daha özgürlükçü bir anayasaya ve yasalara kavuşabileceğine ilişkin umutları da artırmıştır” şeklinde konuştu.

Ağustos ayında TİS toplantısı ve toplu sözleşme sürecinin başlayacağını anımsatan Çoğal, “Geçtiğimiz dönem imzalanan toplu sözleşme hukuki değildi, dava açtık ret edildi. Temyiz süreci devam ediyor, sonuç bekliyoruz.  Bazı ülkelerde yüzde 50 yetkili olan sendika toplu sözleşmeyi temsil ediyor.  Yüzde 50 ve çoğunluğu yoksa her sendika kendisi bu temsiliyeti sağlıyor” eleştirisinde bulundu.

TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKIMIZ VARDIR,TOPLU SÖZLEŞME OYUNUNA SON VERECEĞİZ

Yapılan toplantıda şu sonuçlar çıkmıştır: "Ağustos ayındaki toplu sözleşme süreci öncesinde bağlı sandıkların sorunları ve talepleri dinlenecek, kapsayıcı bir eylem planı hazırlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanununa göre en çok üyeye sahip Konfederasyon ve yetki alan sendikaların Genel Başkanları Toplu Sözleşme Masasına oturacak. Ama yetki alamayan diğer sendikalar üyelerini temsil edemeyecek ve Toplu İş Sözleşmesi masasına oturamayacak. TİS masasına oturan yetkili Konfederasyon’da bu orta oyununun figüranlığını yaparak, sözde temsil ettiği kamu emekçilerini sıfır zamlara mahkum edecek. Oysa Kamu Emekçilerinin Anayasanın 90. Maddesinden ve İLO Sözleşmelerinden doğan TOPLU SÖZLEŞME VE GREV hakkı vardır. Konfederasyonumuz o yüzden bu uluslararası normlara uygun bir Toplu İş Sözleşmesi Taslağı hazırlayacak ve uzun yıllardır rafa kaldırılan Toplu Sözleşme ve Grev mücadelesini tekrar gündeme getirecek.  

Birleşik Kamu İş olarak TİS sürecine nasıl bakıyoruz, detaylı bir şekilde kamu emekçileri ile paylaşacağız.  Toplu Sözleşme ortaoyununu teşhir ederek, gerçekte Toplu Sözleşmelerde olması gerekenleri kapsamlı bir şekilde paylaşarak, bizim ne düşündüğümüzü kamu emekçilerinin anlaması sağlanacak.

İç hukuktan ve altına imza attığımız uluslar arası sözleşmelerden doğan haklarımız ve taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde sınıfsal ve kitlesel çıkarlarımızı savunmak için bu doğrultuda ne gerekirse yaptırımlara başvuracağız."