BÜRO-İŞ: “BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDEN EMEKÇİNİN HUKUKU” KONFERANSINA KATILDI

BÜRO-İŞ: “BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDEN EMEKÇİNİN HUKUKU” KONFERANSINA KATILDI

Büro-İş Sendikamız, Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu tarafından düzenlenen Başkanlık Sistemlerinde Emekçinin Hukuku Konferansına katıldı. Sendikamız adına Büro-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Yalın Kılınç, Başkanlık Sistemlerinde işçi ve emekçi haklarına ilişkin ve çalışma yaşamına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Başkanlık Sistemlerinde Emekçinin Hukuku Konferansına Büro-İş Genel Başkanı Haydar Şahindokuyucu, Genel Sekreteri Hasan Şenkaya, Genel Mali Sekreteri Binali Keskin, Genel Örgütlenme Sekreteri Yalın Kılıç,  Birleşik Kamu-İş Genel Sekteteri Mücahit Dede, Ankara Şube Başkanı Kamil Özdemir ve yöneticiler ile üyeler katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu, “Başkanlık Sistemlerinde Emekçinin Hukuku” işçi ve emekçi haklarına ilişkin uygulamaları ve hukuksal boyutlarını ele aldığı konferansın oturum Başkanlığını Av. Ali Çetin Aygün yaptı. 

Açılış konuşmasını TBB Yönetim Kurulu Üyesi Emek Komisyonu Koordinatörü Av. Kürşat Karacabey yaptı.  

Oturum konuşmacılarından Prof. Dr. A. NizamettinAktay “Yeni Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Türk Çalışma Hayatının Geleceği”, Prof. Dr. Aziz Konukman, “Başkanlık Sisteminin Ekonomiye Etkisi”, Yrd. Doç. Dr. Engin Ünsal, “Başkanlık Sisteminin Çalışma Yaşamına Olası Olumsuz Yansımalarının Siyasal ve Sosyal Nedenleri” ve  Dr. Yalın Kılıç,  “Başkanlık Sistemimin Çalışma Hayatına Etkisi”ni anlattılar.