BÜYÜK DEVRİMCİYİ SEVGİYLE VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

BÜYÜK DEVRİMCİYİ SEVGİYLE VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, Atatürk’ün ve Atatürkçü Düşüncenin ışıklı yolunda yürümeye ve emek mücadelesini bu çizgide vermeye devam edecektir.

Büyük Devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün 77. ölüm yıl dönümünde “Seninle Sonsuza Kadar…Sensiz Asla” diyoruz.

Vatan topraklarının sömürgeci güçler tarafından işgal edilmesine Türk milleti Atatürk etrafından kenetlenerek “dur” demiştir.  Anadolu toprakları emperyalist kuşatma altındayken tam bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi etrafında Türk toplumu Mustafa Kemal Atatürk çevresinde kenetlenerek emperyalist paylaşım talanını engellemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal bağımsızlığını ve egemenliğini koruyan ve yaşatan Atatürk’ü; cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, laikliği, çağdaş ülkesine sahip çıkarak onu unutmadığımızı dosta ve düşmana her 10 Kasım’larda göstermekteyiz.

Anadolu toprakları emperyalistler tarafından parça parça edilmek istenirken Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milleti bir bütün olarak kenetlenerek ülkemizin bir karış toprağını dahi sömürgecilere kaptırmayacağını dosta da düşmana da göstermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti O’nun önderliğinde, emperyalizme karşı Bağımsızlık Savaşı’nı kazanarak dünya lideri olduğunu ilan etmiştir. 

Türk milleti, Atatürk’ten ve onun silah arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Cumhuriyet’ten asla vazgeçmeyecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi Atatürk Devrim ve İlkeleridir. Bu felsefenin takipçisi olarak cumhuriyeti, laik ve çağdaş yaşamı büyüterek ülkenin kalkınması sağlanacaktır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak;  Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine gösterdiği akıl, bilim ve laik cumhuriyetin, çağdaş, uygar bir Türkiye düşüncesinin ve eylemlerinin takipçisi olunacaktır.

 Birleşik Kamu-İş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını sonsuza kadar korumayı ve savunmayı görev bilecektir.

Atatürk’ün aramızdan ve yaşamdan ayrılışının yetmiş yedinci yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Birleşik Kamu-İş

Merkez Yönetim Kurulu